Úprava veřejného prostranství ve Slavičíně

Horákova vila 2007

V současné době probíhá dotazníkové šetření, které má za cíl zjistit názor obyvatel Slavičína na stávající stav veřejného prostranství před Městským úřadem Slavičín a v okolí Horákovy vily.

Město Slavičín připravuje podání žádosti o dotaci na projekt „Slavičín - úprava veřejného prostranství“, která bude podána v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území vyhlášené Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
V rámci projektu dojde v prostoru před městským úřadem k vybudování nového veřejného osvětlení, parkovacích míst, bude provedena asanace domu č. p. 254, terénní a sadové úpravy, úprava schodiště k městskému úřadu a doplnění mobiliáře. Také v parku přiléhajícímu k Horákově vile dojde v rámci tohoto projektu ke změnám, a to konkrétně k terénním a sadovým úpravám, pořízení altánu, nového mobiliáře, venkovního osvětlení a úpravě zpevněných ploch.

V současné době probíhá dotazníkové šetření, které provádějí studenti Gymnázia Jana Pivečky Slavičín. Toto šetření má za cíl zjistit názor obyvatel Slavičína a jeho místních částí na stávající stav veřejného prostranství před Městským úřadem Slavičín a v okolí Multifunkčního kulturního centra (Horákovy vily).
Odbor investic MěÚ Slavičín

Vytvořeno 24.6.2010 8:28:27 - aktualizováno 24.6.2010 10:22:52 | přečteno 1746x | Marie Rumplíková
load