Že by se blížily volby?

Takovouto otázku jsem zaslechl v souvislosti s četnými stavbami, rekonstrukcemi či opravami, které v současné době ve městě realizujeme.

Jen příkladný výčet - zateplení budov radnice a nemocnice, rekonstrukce lávky přes Říku, oprava parkoviště u Záložny, regenerace sídliště Malé Pole, cyklostezka do Hrádku… prostě blíží se volby, tak všechno začali dělat a chtějí to stihnout, jasná věc! Chtělo by se odpovědět, že to jsme ještě nezačali s dalšími akcemi, na které máme slíbeny finance - s opravou mostu v Nevšové, úpravou prostranství před budovou bývalé školy v Divnicích nebo regenerací zámeckého parku atd. I ten supermarket se má začít stavět „až“ zjara. Ale odpověď bude jiná.

Stručnou odpověď na otázku jak jsme na tom s hospodařením města najde čtenář ve jedné z otázek rubriky Ptají se lidé. A proč se tyto akce nahromadily? Oprava lávky přes Říku je nutností, museli jsme řešit havarijní stav lávky. Stejně tak parkoviště vedle Záložny bylo v žalostném stavu - krátery jako po bombardování, samé kaluže a bláto. S opravou prostě čekat nešlo. Obě opravy jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Ostatní akce jsou dotovány buď z operačních programů EU nebo z národních zdrojů. O získávání dotací se samozřejmě snažíme průběžně a ne vždy se žádostmi samozřejmě uspějeme. V poslední době se zadařilo více a všechny projekty mají své harmonogramy, které je nutno dodržet. Jinak hrozí sankce v podobě vracení dotací. Takže se stalo, že všechny akce běží souběžně. Takže načasování akcí nemá s volbami společného vůbec nic.

Práce nezačíná na začátku a nekončí na konci volebního období. Čtyři roky volebního období není zas tak dlouhá doba a proto je výhodné, pokud nastupující zastupitelstvo převezme záměry zastupitelstva předchozího. Využije se tak spousta práce a finančních prostředků investovaných do rozvojových záměrů. Mnohé záměry jsou ve stadiu podání žádostí o dotaci a projeví se v roce příštím, některé je třeba připravovat i více let, protože jsou složitější, třeba co do výkupu pozemků nebo technického řešení. Kontinuita práce zastupitelstva tak vnáší do rozvoje města synergické efekty, které se tu menší, tu větší měrou projevují.

Chci poděkovat za trpělivost a pochopení, protože mnohé práce trvají řadu týdnů či měsíců. Lávku musíme obcházet, parkoviště u Záložny nějakou dobu oželet, vydržet rozkopané sídliště nebo přežít to na staveništi, kterými jsou momentálně budovy radnice či nemocnice. Ale na druhou stranu zas to u nás ve městě budeme mít pěkné. A to přece chceme.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 1.9.2010 15:40:14 | přečteno 2522x | Marie Rumplíková
load