Děkujeme za pomoc

radnice

Komunální volby jsou již za námi, v 1. dekádě listopadu se sejde nové zastupitelstvo města, zvolí radu města, starostu a místostarostu...

V souvislosti s těmito událostmi skončil mandát členům zastupitelstva města volebního období 2006-2010. A samozřejmě nejen jim. Svou práci ukončily osadní výbory, výbor finanční nebo kontrolní a další výbory či komise. Samozřejmě není možné na tomto místě vyjmenovat všechny tyto orgány a jejich členy. Byl by to hodně dlouhý seznam. Seznam těch, kteří městu nezištně pomáhali svou prací, zkušeností, znalostí prostředí či dobrou radou.

Děkuji všem členům zastupitelstva města, kteří s námi pracovali na společných úkolech vedoucích k rozvoji města. Zastupitelstvo se oprostilo od politikaření a zbytečných půtek, které nikdy nikam nevedou a věnovalo se svému poslání. To se samozřejmě pozitivně projevilo na odvedené práci. Díky patří také všem poradním orgánům - členům výborů a komisí, bez jejichž práce by rada ani zastupitelstvo města nemohly rozhodovat plnohodnotně a s vědomím, že předkládané materiály a návrhy řešení jsou těmi správnými. Zvláště chci poděkovat předsedům a členům osadních výborů. Bez jejich práce si nedovedu řízení místních částí města představit.

Neorganizovanými a mnohdy i nevědomými pomocníky byli všichni občané, kteří podávali městu své náměty, kteří přišli a ptali se, kteří sedli k počítači a ptali se, kteří upozorňovali na věci, které bychom měli zlepšit. Takováto komunikace je neocenitelným zdrojem informací, jak pro občany, tak pro město. A pro město mnohdy důležitým podnětem k práci či důležitou zpětnou vazbou kroků, které město učinilo. Tedy díky všem, kteří se o veřejný život zajímali a zajímají.

Věřím, že i ve volebním období 2010-2014 najde město dostatek pomocníků. Vždyť je to přeci naše město a jaké si ho uděláme, takové ho budeme mít.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 26.10.2010 14:39:49 - aktualizováno 26.10.2010 14:50:57 | přečteno 2036x | Marie Rumplíková
load