Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2010

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2010

Upozorňujeme majitele psů, že podle platné obecně závazné vyhlášky města je místní poplatek ze psů splatný do 15. února 2010.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Městském úřadě ve Slavičíně - ekonomický odbor, dveře č. 310.

V případě bezhotovostní platby převodem z účtu je nutno předem požádat o sdělení identifikačních údajů k platbě pro konkrétního poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto údaje poskytne referentka ekonomického odboru p. Čížová, telefon 577 004 821.

Roční sazba místního poplatku ze psů je stanovena zákonem o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou města podle místa trvalého pobytu držitele psa.

Poplatky za 1 psa;

za druhého a každého dalšího psa

Slavičín:

Bytový dům: 1 000 Kč; 1 500 Kč

Rodinný dům: 200 Kč; 300 Kč

Osoba pobírající důchod: 200 Kč; 300 Kč

Hrádek, Divnice, Nevšová:

Bytový dům: 500 Kč; 750 Kč

Rodinný dům: 100 Kč; 150 Kč

Osoba pobírající důchod: 100 Kč; 150 Kč

Pokud nebude místní poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, bude poplatek poplatníkovi vyměřen a jeho úhrada vymáhána v souladu se zákonem o správě daní a poplatků. V takovém případě může být sazba poplatku navýšena až na trojnásobek základní sazby.

Majitelům psů, kteří držení psa dosud neohlásili, připomínáme zákonnou povinnost ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení. Taktéž osoby, které jsou od placení místního poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, mají povinnost držení psa ohlásit a nárok na osvobození správci poplatku prokázat.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Slavičín (Městský úřad Slavičín - Tiskopisy a formuláře - Ekonomický odbor) nebo přímo na ekonomickém odboru MěÚ.

Ekonomický odbor MěÚ Slavičín

Vytvořeno 20.1.2010 12:39:11 - aktualizováno 20.1.2010 21:01:17 | přečteno 3099x | Marie Rumplíková
load