Horákova vila je předána do užívání

Slavnostním otevřením Horákovy vily, které proběhlo v pondělí 1. srpna 2011, se završila snaha města o vytvoření kulturního a sportovního areálu v centru města.

Letmý pohled do minulosti nám připomene, že nejdříve byla odkoupena od odborové organizace Prabosu naše Sokolovna s přilehlými pozemky. Následně byly vystavěny dva tenisové kurty s umělým povrchem a minigolf, poté proběhla rekonstrukce interiéru Sokolovny do stávající podoby. V roce 2005 odkoupilo město Horákovu vilu a od té doby jsme hledali zdroje na její rekonstrukci. To se během pěti let podařilo, a to realizací tří projektů. Z národních zdrojů byly získány dotace na bezbariérový přístup do vily, bezbariérové WC a výtah. Ze zdrojů evropských to pak byly dva projekty – jeden na rekonstrukci samotné vily, druhý pak na rekonstrukci bývalé zahrady, ze které je dnes veřejné prostranství. To, vše, jak je uvedeno v úvodu, bylo završeno předáním Horákovy vily do užívání veřejnosti.
I když ono završení má ještě nějaké ty nedokonalé detaily. Je potřeba provést údržbu na minigolfovém hřišti – už se na tom pracuje. Je potřeba revitalizovat zeleň na prostranství vedle Sokolovny – podali jsme žádost do Operačního programu životní prostředí. Pokud bude žádost úspěšná, budou vykáceny schnoucí kaštany, torza lip a další stromy a bude vysázena nová zeleň, která bude pro kolemjdoucí bezpečná a jistě brzy vyroste do krásy. Jenom to samozřejmě nebude hned. Dokončit je potřeba také Sokolovnu. Vedle své dnes krásnější sestry (Horákovy vily) působí jako Popelka. Proto máme připraven projekt na její zateplení, nová okna a fasádu. Žádost o dotaci podáme na podzim tohoto roku a budeme se těšit, že budeme úspěšní. Uvnitř Sokolovny je třeba rekonstruovat foyer, bufet, šatny, peklo, rozvaděč el. energie... Takže pořád nám něco zbývá. Ale to tak v životě (a nejen města) je. Pořád je co opravovat, vylepšovat, stavět. Je to nikdy nekončící proces postupující tu rychleji tu pomaleji.

Pokud tedy  rekonstrukcí a otevřením Horákovy vily něco skutečně završeno je, pak je to ukončení dlouholeté snahy o vybudování nové městské knihovny. Knihovny, která má 35 000 svazků a 1 500 čtenářů, pro které ročně pořádá nespočet akcí. I odsud je zřejmé, že v našem městě žijí kulturní občané, pro které je četba, ať již pro radost či poučení, nedílnou součástí života. Jsme rádi, že teď má knihovna krásné prostory, a doufáme, že čtenáři budou s jejími službami spokojeni. Že je dnes knihovna taková, jaká je, za to vděčíme také jejímu duchu, který jí vtiskly pracovnice knihovny. Možná si ani neumíme představit, kolik práce dá přestěhovat takovou knihovnu a vdechnout prostorám nový život. Takže milé dámy, moc děkujeme, a věřte, že čtenáři se na Vás těší. 
Foto Vojtěch Malík
Horákova vila a knihovna ale nejsou synonyma, byť knihovna zabírá větší část vily. Ve vile jsou další prostory, které už využívají některá sdružení, spolky či neziskové organizace pro svou činnost. A další jistě přijdou. Protože právě pro ně jsou prostory připraveny.
Celý projekt nesl název „Multifunkční kulturní centrum Slavičín“ a byl dotován z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Bez finančního příspěvku Evropské unie by nebylo možno projekt realizovat.
Dovolím si touto cestou popřát všem, kteří budou vilu užívat, aby jim byla ku prospěchu ať již zábavou, poučením, kulturním vyžitím nebo vytvářením  prostoru pro neziskovou činnost.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 23.8.2011 11:54:45 | přečteno 2836x | Marie Rumplíková
load