Nabídka na prodej bytu - Malé Pole

Nabídka na prodej bytu
Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo 3. kolo výběrového řízení na prodej nemovitého majetku města Slavičín.
Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 583/36, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku parc. č. st. 631/1.  Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše 60,8 m2, ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy č. p. 581-583 a na pozemku parc. č.
st. 631/1.
Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 13. června 2011 v 16.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice ve Slavičíně, dveře č. 318.
Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout v pracovní dny na telefonním čísle 604 715 537 – pan Sláma.
podmínky výběrového řízení:

účastníci: bez omezení, s podmínkou úhrady kauce

nejnižší podání: 550 000 Kč

minimální příhoz: 20 000 Kč

kauce: 20 000 Kč

způsob úhrady kauce: pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB, a. s., č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ

lhůta pro složení kauce: začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 13. 6. 2011 v 16.00 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.

Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.

 

Vytvořeno 1.6.2011 10:23:50 - aktualizováno 1.6.2011 10:42:52 | přečteno 2328x | Marie Rumplíková
load