Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

Nabídka na prodej dvou bytů města Slavičín

Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 583/36 zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech domu čp. 581-583 a podílu na pozemku parc. č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše 60,8 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy čp. 581-583 a na pozemku parc. č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 21. března 2011 v 15.30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice ve Slavičíně, dveře č. 318.
Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout v pracovní dny na telefonním čísle 604 715 537 - pan Sláma.

Podmínky výběrového řízení:

účastníci: bez omezení s podmínkou úhrady kauce
nejnižší podání: 550.000,- Kč
minimální příhoz: 20.000,- Kč
kauce: 20.000,- Kč
způsob úhrady kauce:

Pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB a.s., č.ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ lhůta pro složení kauce: začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 21.3.2011 v 15.30 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.


Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 583/30 zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech domu čp. 581-583 a podílu na pozemku parc. č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše 60,9 m2, ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy čp. 581-583 a na pozemku parc. č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 21. března 2011 v 16.30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice ve Slavičíně (suterén, dveře č. 115).
Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout v pracovní době na telefonním čísle 604 715 537 - pan Sláma.

podmínky výběrového řízení:

účastníci: bez omezení s podmínkou úhrady kauce
nejnižší podání: 600.000,- Kč
minimální příhoz: 20.000,- Kč
kauce: 20.000,- Kč
způsob úhrady kauce:

Pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB a.s., č.ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ lhůta pro složení kauce: začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 21.3.2011 v 16.30 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.

Vytvořeno 10.3.2011 14:51:55 - aktualizováno 10.3.2011 14:53:17 | přečteno 2871x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load