Pronájem bytu v sídlišti Vlára

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- PRONÁJEM BYTU  1 + 1

 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 8 v domě čp. 390 ve Slavičíně, na ulici K Hájenkám

 

  • byt  sestává z jednoho pokoje, kuchyně,  předsíně,  koupelny, WC  a sklepa
  • celková podlahová plocha bytu včetně sklepa  je  33,33 m2
  • výše měsíčního nájemného činí  1 719 Kč
  • pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy od 1.3. každého roku maximálně  o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
  • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad …)
  • způsob vytápění – z rozvodů plynové kotelny v čp. 389

 

Podmínky podání žádosti

§ žádost o nájem bytu může podat zletilý občan ČR způsobilý k právním úkonům a  nemá vůči Městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem  žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

§ nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být  prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

Povinný obsah nabídky (přihlášky) :

1 Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka)  ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí

2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů,  atd.)

  1. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu
  2. Zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 20. 7. 2011 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace  je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel. 577 341 041.

Schváleno Radou města Slavičín ze dne 31. 5. 2011, č. us. 16/0302/11.

Vytvořeno 4.7.2011 11:48:35 - aktualizováno 4.7.2011 11:49:38 | přečteno 6199x | Marie Rumplíková
load