Slavnostní otevření nejmodernější kompostárny v republice

Otevření kompostárny

Ve středu 16. listopadu 2011 byla ve Slavičíně slavnostně otevřena nejmodernější kompostárna v ČR, kterou vybudovala firma JOGA LUHAČOVICE.

Ve středu 16. listopadu 2011 byla ve Slavičíně slavnostně otevřena nejmodernější  kompostárna v ČR , kterou  vybudovala firma JOGA LUHAČOVICE.
Regionální kompostárna Slavičín se nachází v areálu skládky Slavičín Radašovy, cca 1,5 km za intravilánem města Slavičín, což je dostatečná vzdálenost z hlediska možných hlukových a pachových emisí z provozu kompostárny. Cena kompostárny je celkem 60 300 000 Kč a byla vybudována i z dotací SFŽP. Regionální kompostárna Slavičín je vybavena nejmodernější technologií BDB (biologicky dosoušená biomasa), automatickým systémem měření teplot, regulace, kontrolního systému, vzduchotechniky a splňuje stávající Nařízení ES 1774/2002. Největším přínosem technologie BDB je vyloučení nebo selhání lidského faktoru, protože celý systém hygienizace a fermentace při výrobě biomasy nebo kompostu je řízen řídicí jednotkou v operačním systému v PC, který pomocí 24hodinového měření teplot, vlhkosti automaticky hlídá a kontroluje proces hygienizace v hygienizačním boxu a zrání BRO v aerobních krechtech, takže nemůže dojít například lidskou chybou nebo omylem k předčasnému ukončení hygienizace nebo předčasnému ukončení fermentace v krechtech. Všechny údaje z automatických sond se ukládají v softwaru v operačním systému v PC a jsou kdykoliv k dispozici pro obsluhu kompostárny a samozřejmě pro kontrolní orgány.
Občané a firmy mohou dovézt na kompostárnu do Slavičína:
Trávu, listí, pořezané větve, stromy, staré dřevo, stoly, skříně, starý nábytek, kůru a další biologický odpad. Cena za převzetí je 0,50 Kč/1 kg.
Její modernost spočívá těchto parametrech:
1) veškerý BRO je zpracováván v krytých halách, takže v prostoru kompostárny není volně uložený jakýkoliv biologický odpad.
2) celý proces kompostování, celou technologii řídí speciální software, takže je vyloučeno selhání lidského faktoru. To znamená, že hygienizace, fermentace a i ukončení komponovacího procesu hlídá kontrolní software, který až po splnění parametrů hygienizace ( 70 °C po dobu 1 hod.) a kompostování (teplota klesne pod 40 °C) dá pokyn k dalšímu použití. Celý proces je ukládán do paměti řídícího softwaru v PC, takže lze tento technologický proces a jednotlivé úkony kompostování kontrolovat
3) nová technologie BDB dokáže realizovat současně technologii pro kompostování i technologií pro výrobu biomasy
Parametry kompostárny: přes 24 000 tun BRO
Ing. Josef Gabryš, JOGA LUHAČOVICE, s. r. o.

Kompostárna - otevření

Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
Otvírání kompostárny

Otvírání kompostárny

 
 
Vytvořeno 21.11.2011 10:26:42 - aktualizováno 22.11.2011 15:14:04 | přečteno 5310x | Marie Rumplíková
load