Strategický plán rozvoje města Slavičín pro léta 2011 - 2013

V současné době je na webových stránkách města umístěn návrh materiálu „Strategický plán rozvoje města 2011 - 2013“. Strategický plán je jeden ze základních dokumentů, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.

Jedná se koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.
Strategický plán rozvoje města obsahuje profil města, analýzu příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek a strategické cíle rozdělené do šesti prioritních oblastí. Přílohou strategického plánu je databáze projektových záměrů, jež bude město uplatňovat ke spolufinancování Evropskou unií.
Materiál je předložen k veřejné diskuzi. Své připomínky můžete uplatnit do 15. března na odboru investic nebo na e-mailové adrese manager@mesto-slavicin.cz.
Ing. Olga Šenkeříková, projektový manažer

Vytvořeno 22.2.2011 14:19:21 | přečteno 1473x | Marie Rumplíková
load