Termíny svozu odpadů v roce 2011

Na stránkách http://www.jaktridit.cz/ naleznete nepřeberné množství informací souvisejících s tříděním a recyklací odpadů.

Harmonogram svozu tříděného odpadu v II. pololetí roku 2011

 

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

plasty (žluté pytle)

20.7.

10.8.

14.9.

26.10.

30.11.

21.12.

papír (modré pytle) a

 

 

 

 

 

 

nápojové kartony

26.7.

17.8.

27.9.

19.10.

2.11.

7.12.

(oranžové pytle)

 

 

 

 

 

 

sklo (zelené a bílé pytle)

27.7.

 

21.9.

 

9.11.

 

sklo je třeba třídit!!

 

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu v roce 2011

sudý týden

lichý týden

pozn.

pondělí

úterý

pondělí

úterý

Slavičín mimo sídliště

X

Slavičín sídliště

X

X

Slavičín firmy

X

Slavičín SBD

X

Divnice

X

Hrádek

X

Hrádek bytovky

X

X

podle popelnice
Nevšová

X


 Svoz nebezpečného odpadu a bioodpadu 2011

V sobotu 18. června provede firma JOGA Luhačovice, s. r. o, svoz nebezpečného odpadu. Mimo tento termín mohou občané nebezpečný odpad odevzdat  zdarma ve sběrném dvoře v ulici U Zahrádek (za kotelnou na sídlišti Malé Pole) a po ukončení rekonstrukce také ve sběrném dvoře v areálu SMS v ulici Pod Kaštany.

Mezi nebezpečné odpady patří:

- fotochemikálie, těkavé látky, lepidla, pryskyřice, barvy, laky, mořidla

detergenty (odmašťovací přípravky)

rozpouštědla, kyseliny, zásady

- oleje a tuky (minerální nebo syntetické)

- léčiva (prášky, masti, tinktury)

- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

- baterie a akumulátory všeho druhu

- tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren

- pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství

- čisticí prostředky pro toalety, prací a bělící prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů

- chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony)

- obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje)

- motorové oleje, autobaterie, brzdové a - převodové kapaliny, nemrznoucí směsi

Nebezpečné odpady obsahují látky smrtelně nebezpečné pro člověka, zvířata a rostliny.

 

Stanoviště a čas svozu nebezpečného odpadu

Nevšová

 - za prodejnou Smíšené zboží (u kontejnerů) 7.30–8.15 hodin

Slavičín

- ulice Luhačovská u mostu  8.30–9.00 hodin

- Zahradní čtvrť v ul. Ševcovská u bývalé MŠ 9.05–9.25 hodin

- Horní náměstí u tržiště 9.30–10.15 hodin

- čtvrť Hrubé Pole u křižovatky ulic Mladotická-Hrnčířská 10.20–10.50 hodin

- čtvrť Vlára za prodejnou Vlárka

10.55–11.45 hodin

- čtvrť Malé Pole, ul. Dlouhá vedle křižovatky Dlouhá-Luční, naproti bytovému domu 473-475 11.50–12.30 hodin

Hrádek na Vlárské dráze

- u hostince U Zemánků 12.35–13.05 hodin

Divnice

- před prodejnou Smíšené zboží Maňas 13.15–13.45 hodin

 


Harmonogram svozu bioodpadu

I v letošním roce bude probíhat svoz bioodpadu (jedná se především o trávu, listí a posekané větve), a to každé liché pondělí v měsíci červnu, září, říjnu a listopadu ve dnech:

6. 6. a 20. 6.

12. 9. a 26. 9.

10. 10. a 24. 10.

7. 11. a 21. 11.  

Tento odpad budou svážet Služby města Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových pytlích, které je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.

 

Vytvořeno 21.4.2011 8:46:42 - aktualizováno 30.9.2011 9:35:36 | přečteno 3622x | Marie Rumplíková
load