Třídění bioodpadu do kompostérů

Odbor životního prostředí a správy majetku Městského úřadu ve Slavičíně provedl v měsíci únoru formou dotazníkového šetření průzkum zájmu občanů v rodinných domcích města Slavičína a jeho místních částí o bezplatný pronájem kompostérů na bioodpad. Zájem byl poměrně velký - ; téměř 400 obyvatel rodinných domků by rádo touto formou likvidovalo biologicky rozložitelný odpad a tím snížilo celkový objem komunálního odpadu.

Na základě tohoto zjištění město Slavičín požádá o dotaci z prostředků fondu Operačního programu životního prostředí. Pokud se podaří dotaci získat, bude možné z těchto financí zakoupit kompostéry a následně je občanům bezplatně zapůjčit na dobu 5 let.
O výsledku naší žádosti (ve 2. pololetí t. r.) budeme všechny zájemce informovat.
Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

Vytvořeno 22.2.2011 14:20:30 | přečteno 1525x | Marie Rumplíková
load