Údajné vypouštění skládkových vod ze skládky TKO Slavičín-Radašovy

Před časem se na internetu objevily fotografie o údajném vypouštění skládkových vod ze skládky. Nikde jsem k tomu neviděl reakci města.

S reakcí jsme museli počkat, bez řádných podkladů a dokladů by to byly jen dohady. Rada města věc projednala dne 18. 10. 2011. Měla k dispozici písemná stanoviska obou jednatelů společnosti Skládka odpadů Slavičín s. r. o., monitoring vod z dubna a července 2011 a také dílčí protokol o provedení kontroly České inspekce životního prostředí. Veškeré tyto písemnosti jsou k dispozici na webu města v sekci aktuality. Údaje o stavu vody v jímce skládkových vod v inkriminovaných dnech neprokázaly úbytek vody, který by svědčil o jejím vypouštění. Také výsledky monitoringu kvality vod v monitorovacích vrtech pod skládkou ničemu takovému nenasvědčují. Odsud lze dovodit, že skládkové vody nebyly společností nezákonně vypouštěny. Nic takového nekonstatovala ani ČIŽP. Skutečností je, že v oplocení skládky byly objeveny díry a čerpadlo skládkových vod nebylo zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci. Rada města proto vzala stanoviska jednatelů na vědomí, požádala jednatele společnosti o zabezpečení čerpadla a přijetí opatření k zamezení pohybu cizích osob na skládce mimo provozní dobu a uložila městské policii zaměřit se na kontrolu pohybu osob na skládce a v její těsné blízkosti v odpoledních a nočních hodinách. Tolik stručně k vysvětlení, zájemce o bližší podrobnosti odkazujeme na shora uvedené písemnosti na webu města.

 

Ing. Jaroslav Končický

starosta

 

 

ikona souboruDílčí protokol ČIŽP

ikona souboruProtokol o kontrolním zjištění ČIŽP - ovzduší

ikona souboruMonitoring duben 2011

ikona souboruMonitoring červenec 2011

ikona souboruStanovisko jednatele společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. - Ing. Gabryš

ikona souboruStanovisko jednatele společnosti Skládka odpadů Slavičín s.r.o. - Koseček

Vytvořeno 31.10.2011 15:05:20 | přečteno 2414x | tajemnik
load