Výběrové řízení na pronájem bytu 3 + 1

Výběrové řízení na pronájem bytu 3 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 4 v domě č. p. 565 ve Slavičíně, ulice Školní.

- byt sestává ze tří pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC, sklepů.

- celková podlahová plocha bytu včetně sklepů činí 88,87 m2

- výše měsíčního nájemného činí 4 337 Kč (plocha sklepní koje je do nájemného  započtena ½)

- pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy od 1. března každého roku maximálně o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ

- nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)

- vytápění dálkovým rozvodem z plynové kotelny

Podmínky podání žádosti:

- žádost o nájem bytu může podat zletilý občan ČR způsobilý k právním úkonům a nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

- nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být  prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

 

Povinný obsah nabídky (přihlášky):

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele

Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí

Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů atd.)

Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu

Zdůvodnění žádosti

 

Nabídky budou přijímány do 20. 6. 2011 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace  je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel. 577 341 041.

Vytvořeno 1.6.2011 13:20:35 - aktualizováno 1.6.2011 13:52:25 | přečteno 4482x | Marie Rumplíková
load