Změna názvu ulice Družstevní v Hrádku

V souladu se zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (dále jen zákon), vznikla městu Slavičín povinnost řešit problém duplicity názvu ulice Družstevní v rámci území města Slavičín a odstranit tak nesoulad v katastru nemovitostí.

Ve městě máme dvě ulice Družstevní, a to je podle uvedeného zákona nepřípustné. Zákon totiž stanovuje, že „pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. Pro naše město to znamená odstranit duplicitu nejpozději do 1. 7. 2011.
Orgány města se touto otázkou již předběžně zabývaly. Z důvodu přijetí zákona bylo již řešeno přejmenování části ulice Dlouhá, která se nachází na katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze, na ulici Polní. Nový název ulice Družstevní však s sebou ponese mnohem větší těžkosti. Otázku, kterou z ulic přejmenovat, řeší skutečnost, že ulice Družstevní v Hrádku na Vlárské dráze má daleko méně obyvatel, kterých se změna přímo dotkne (občanů od 15 let je zde 94, sídlo zde má 27 podnikatelských subjektů, zatímco v ulici Družstevní ve Slavičíně bydlí 334 občanů od 15 let a sídlo zde má 53 podnikatelských subjektů). Z tohoto důvodu dojde k přejmenování ulice Družstevní v Hrádku na Vlárské dráze, aby se změna dotkla co nejmenšího počtu obyvatel. A jaký bude nový název ulice? Z předběžných jednání vznikly zatím návrhy: Družstevní I (příp. Družstevní II) nebo Pitínská. Další návrhy je možno předložit do konce května 2011. Pokud má někdo z občanů, jichž se změna týká, potřebu se k dané problematice vyjádřit, může svůj návrh směřovat písemně na Mgr. Florešovou na odbor správní MěÚ Slavičín, dv. č. 209 nebo na e-mail: osp1@mesto-slavicin.cz.
Jak jsem již uvedla výše, změna názvu ulice není vyvolána potřebami města Slavičín, ale požadavky zákona. Město se bude snažit občanům a podnikatelům, kterých se bude změna názvu ulice týkat, poskytnout dle svých možností pomoc při řešení problémů, které změna přinese. O konkrétním postupu při výměnách a zápisech změn do dokladů budeme dotčené občany a firmy informovat osobním dopisem. Všem předem děkujeme za součinnost a  za pochopení.
Mgr. Iva Florešová, vedoucí Odboru správního MěÚ Slavičín

Vytvořeno 20.4.2011 11:52:59 | přečteno 3354x | Marie Rumplíková
load