Další projekty revitalizace zeleně

Sokolovna stromy

V loňském roce byla ukončena revitalizace zeleně v zámeckém parku. Všechny stromy byly prohlédnuty odborníkem - pokud to bylo potřebné, byly provedeny zdravotní řezy stromů a jejich další údržba, pokud to bylo nutné, byly stromy pokáceny a na místo nich vysazeny nové. Obdobný zásah – tedy revitalizaci zeleně – jsme připravili ve dvou dalších lokalitách.

První lokalitou je  zahrada u bývalé obecné školy ZŠ Vlára, kde by mělo dojít zejména k pokácení nevhodně rostlých smrků na okraji zahrady podél ulice Úzká a k údržbě, obnově a výsadbě nové zeleně. Realizace projektu také vytvoří prostor pro rozšíření plochy, na které bude možno zřídit šikmá parkovací stání s nájezdem z ulice Úzká. Stavba parkovacích stání není začleněna do rozpočtu města na rok 2012, ale doufáme, že v roce 2013 se to podaří.

Druhým prostorem, který čeká revitalizace zeleně je plocha vedle Sokolovny. Na hranici životnosti jsou zde nejen lípy, z nichž dnes zbývají prakticky jen torza, ale také stromořadí kaštanů. Na základě projektu, zpracovaného firmou Ing. Pavel Šimek – FLORART, Uherský Brod, je potřeba odstranit také nevhodně rostlé stromořadí javorů, které s kaštany tvoří alej. Odstraněny budou také katalpy, které na javory navazují. Na místě stávající aleje bude vysazena alej nová, která bude mít dlouhodobou perspektivu.  Bude se jednat opět o javory (mléč a klen). Pouze ošetření čeká stromořadí javorů, které je rovnoběžné s ulicí Osvobození. Toto stromořadí není také v nejlepší kondici, ale bylo rozhodnuto je pouze ošetřit a provést jeho výměnu za nové stromy až v době, kdy nově vysazené stromy povyrostou. Doba na výměnu tohoto stromořadí ale také brzy přijde. Zásah v prostoru vedle Sokolovny bude dosti zásadní, ale s ohledem na zdravotní stav a nutnou obměnu stromů nezbytný. To je ostatně cílem obou projektů – provést revitalizaci zeleně s perspektivou na desítky let. Projekty jsou dotovány z Operačního programu životní prostředí ve výši 75 % nákladů, jejichž celkovou výši budeme znát po veřejné soutěži o tuto zakázku.

V přiložených souborech jsou pro každou uvedenou lokalitu uvedena pěstební opatření a  výsadby.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

ikona souboruSokolovna pěstební opatření
ikona souboruSokolovna výsadby
ikona souboruZŠ Vlára pěstební opatření
ikona souboruZŠ Vlára výsadby 

Vytvořeno 13.6.2012 15:44:59 - aktualizováno 14.6.2012 12:32:37 | přečteno 2032x | tajemnik
load