Nabídka na prodej bytu 2 + 1 v ulici Obchodní

Město Slavičín v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 485/11 v katastrálním území Slavičín. Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1, o celkové podlahové ploše 53,2 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 485, v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně, a podíl na společných částech budovy č. p. 485, 486, 487 a na pozemku parc. č. st. 607.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 9. ledna 2013 v 15.30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice ve Slavičíně (3. NP, dveře č. 301)

Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout v pracovní dny na telefonním čísle 604 715 537 – pan Sláma.

Podmínky výběrového řízení

Účastníci: bez omezení, podmínkou je úhrada kauce

Nejnižší podání: 500 000 Kč

Minimální příhoz: 20 000 Kč

Kauce: 20 000 Kč

Způsob úhrady kauce:

pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB, a. s., č. ú. 2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ

Lhůta pro složení kauce:

začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 9. 1. 2013 v 15.30 hodin

Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.

Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

Splatnost kupní ceny:

do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. č. 577 004 830.

Vytvořeno 27.11.2012 12:09:09 - aktualizováno 27.11.2012 12:11:02 | přečteno 2737x | Marie Rumplíková
load