Nabídka na prodej bytu


Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 485/11 v katastrálním území Slavičín. Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše 53,2 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy č. p. 485 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně, a podíl na společných částech budovy č. p. 485, 486, 487 a na pozemku parc. č. st. 607.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 14. listopadu 2012 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice ve Slavičíně (3. NP, dveře č. 301).

Prohlídka bytové jednotky proběhne dne 7. listopadu 2012 od 16.00 do 17.00 hodin.

Podmínky výběrového řízení:

účastníci:

bez omezení s podmínkou úhrady kauce

nejnižší podání:

500 000 Kč

minimální příhoz:

  20 000 Kč

kauce:

  20 000 Kč

způsob úhrady kauce:

pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB a. s., č. ú. 2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ

lhůta pro složení kauce:

začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 14. 11. 2012 v 16.00 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.

Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny:

do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.

Vytvořeno 29.10.2012 14:00:53 | přečteno 2644x | Marie Rumplíková
load