Oznámení o době a místě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Volby


 

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne v pátek 19.10.2012 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 20.10.2012 od 8:00 do 14:00 hodin.

V druhém kole kandidují v každém volebním obvodu, ve kterém se volby konají, pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Ve volebním obvodu č.80, do něhož patří Slavičín, se bude rozhodovat mezi Tomiem Okamurou a Stanislavem Mišákem. Hlasovací lístky budou doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.


Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1

je  volební místnost v přízemí Základní umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská, Misárkova, Nad Cihelnou,  Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí, náměstí Mezi Šenky

 • ve volebním okrsku č. 2

je  volební místnost  v  přízemí budovy radnice,  Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná,  Spojovací, Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Středová,

K Hájenkám – v  domech  č. p. 311 – 318, 322 – 334, 573, 575, 788, 81 – 816,

K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352, 391 – 393, 

Osvobození – v domech č. p. 25, 26,  33,  230, 254, 

Školní – v domech č. p. 116, 262, 276,  290, 305, 403, 569 – 571, 574

 • ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost v přízemí budovy Základní školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka, 

K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 355 – 358, 390, 567,

K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 300, 377 – 389,  885, 886,

Školní – v domech č. p. 564 – 566

 • ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost v přízemí Domu dětí a mládeže, Osvobození 296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční

Osvobození – v  domech č. p. 41 – 43, 224, 226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532, 534, 535, 591, 624,

Dlouhá – v domech č. p. 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824

 • ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost v jídelně, v přízemí Základní školy Malé Pole, Osvobození 8, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

v ulici Družstevní, Okružní, 

Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 786, 888

 • ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost v tělocvičně v přízemí Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: místní část Slavičín –Hrádek

 • ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost v budově bývalé školy v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: místní část Slavičín –Divnice

 • ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost v sále kulturního domu v Nevšové č. p. 95

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: místní část Slavičín – NevšováDalší upozornění:

 1. Voliči bude umožněno hlasování  poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 3. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 4. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 27.9.2012 14:52:20 | přečteno 2844x | tajemnik
load