Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 6 v domě č. p. 390 ve Slavičíně, v ulici K. Hájenkám.

- Byt  sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepa

- Celková podlahová plocha bytu včetně sklepa  je  34,88 m2

- Výše měsíčního nájemného činí 1 799 Kč

Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné vždy od 1. 3. každého roku maximálně  o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ

- nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)

- způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé Pole, prostřednictvím domovní předávací stanice umístěné v domě č. p. 390.

Podmínky podání žádosti

Žádost o nájem bytu může podat zletilý občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem žádné závazky.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy

Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona.

Povinný obsah nabídky (přihlášky)

- Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí

- Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů atd.)

- Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu

- Zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 20. 11. 2012 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace  je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. nebo na tel. 577 341 041.

Vytvořeno 29.10.2012 14:05:28 | přečteno 6182x | Marie Rumplíková
load