Změny ve vydávání občanských průkazů

Od 1. 1. 2012:
- Bude možné vydat občanský průkaz i dítěti do 15 let věku s dobou platnosti 5 let za poplatek 50,- Kč.
- Budou se vydávat 3 typy občanských průkazů:

1. Tzv. elektronické občanské průkazy (e-op)
E-op obsahují kromě běžných údajů (jméno, příjmení, pohlaví, občanství, datum, kód státu) místo a okres narození, rodné číslo, trvalý pobyt, stav a rovněž digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Dále obsahují tzv. 2D kód (dvojdimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení). U obou typů e-op se zadává BOK kód. BOK lze libovolně měnit. Po 3. špatném zadání BOKu se zablokuje elektronická identifikace, odblokování provádí kterýkoli OURP za poplatek 100,- Kč. Žádost o e-op je možné podat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, kam se musí žadatel osobně dostavit, neboť se fotografie a podpis občana pořizují přímo na pracovišti, kde se pořizuje elektronicky celá žádost. E-op předává občanům ten úřad, který si uvedli v žádosti. Žádosti o všechny typy občanských průkazů již nebude možno podávat na matrikách. V našem správním obvodu tedy bude možné podávat žádosti jen v Luhačovicích.

a) e-op se strojově čitelnými údaji bez poplatku (srovnatelné s dnešními OP)
b) e-op se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poplatek 500,- Kč. Na čip lze nahrát např. elektronický podpis, zdravotní knížku a další údaje, má omezenou kapacitu. Čip se aktivuje zadáním BOKu.

2. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (žádost se podává současně se žádostí o E-op se strojově čitelnými údaji, k žádosti je třeba doložit 2 fotografie).
Žádost se podává výhradně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
- s dobou platnosti 1 měsíc (vydává se v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení za poplatek 100,- Kč, v případě výkonu volebního práva)
- s dobou platnosti 3 měsíce (vydává se bezprostředně po nabytí státního občanství udělením)
- s dobou platnosti 6 měsíců (vydává se z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat delší jak 7 dnů).
MěÚ Slavičín bude vydávat pouze potvrzení o odcizení, ztrátě, zničení a poškození OP.
Za občany mladší 15 let jednají zákonní zástupci, pěstouni, ředitelé ústavů.
Při podání prvního občanského průkazu již není třeba dokládat osvědčení o státním občanství, stačí předložit rodný list dítěte a oddací list (není-li, pak rodné listy) rodičů.
Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jinak, ledaže by byl rozpor v informačním systému.

Vladislava Janíková, Dis.
vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice

Vytvořeno 8.2.2012 11:22:48 | přečteno 2933x | Marie Rumplíková
load