Navrhněte barvu fasády

Základní škola Vlára

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o skutečnosti, že v letošním roce bude probíhat výměna oken a zateplení fasády u několika městských objektů. Konkrétně jsou to Základní škola Vlára, Sokolovna, Dům dětí a mládeže, hasičárna ve Slavičíně, Obecní dům Divnice, Obecní dům Nevšová a Mateřská škola Nevšová. Realizace těchto projektů, které jsou všechny dotovány z Operačního programu životní prostředí, bude probíhat od května do září tohoto roku. O ekonomické výhodnosti a případných úsporách těchto projektů si něco řekneme někdy jindy. V tuto chvíli chceme navázat na informaci, že každý občan bude moci dát svůj návrh na barevné řešení fasády. 

Za tímto účelem je na webu města zveřejněna potřebná dokumentace - pohledy na jednotlivé nemovitosti (vyjma slavičínské hasičárny, kde je záměrem využít tradiční hasičské barvy). Tyto je možno vytisknout a návrh řešení do nich zakreslit anebo návrh řešení zpracovat přímo na počítači. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh může podat i laik, je možno předložit řešení jak v tištěné formě (s ručním zákresem barevného řešení), tak  i  v elektronické formě (formát dle zveřejněné dokumentace). Výhodou, ale nikoliv podmínkou, je návrh řešení specifikovat např. dle vzorníku barev RAL. Návrhy je možno zaslat písemně na odbor investic Městského úřadu Slavičín anebo elektronicky na mail investice@mesto-slavicin.cz a to v termínu do 20. března 2013. Za zaslané návrhy předem děkujeme.

Nejedná se o soutěž, nemusí být vítěz. Nevyhlašujeme ani žádné ocenění, na druhou stranu nevylučujeme nějakou formu ocenění pěkného či nápaditého řešení. Chcete-li přispět se svou troškou (svým návrhem) „do mlýna“, budeme se na Váš návrh těšit. Pokud ne, tak snad se Vám alespoň zvolené řešení bude líbit.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Dokumentace:

budova  PDF DWG 
Dům dětí a mládeže Slavičín  ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2 ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2
Mateřská škola v Nevšové ikona souboruvýkres 1 ikona souboruvýkres 1
Obecní dům v Divnicích ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2 ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2
Obecní dům v Nevšové  ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2 ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2
Sokolovna Slavičín  ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2 ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2
Základní škola Vlára Slavičín ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2 ikona souboruvýkres 1, ikona souboruvýkres 2
Vytvořeno 21.2.2013 13:11:21 | přečteno 2816x | tajemnik
load