Upozornění k výměně řidičských průkazů do konce roku 2013

výměna ŘP

NEVYMĚNÍŠ = NEPOJEDEŠ
Máte už nový řidičský průkaz?
S odvoláním na ustanovení § 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 nejpozději do 31. prosince 2013.

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, tedy od 1. ledna 2014 pozbývají tyto řidičské průkazy platnosti.

Jak postupovat při výměně?
Výměnu řidičských průkazů provádí odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice, příslušný podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Pro účely této výměny budete potřebovat jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání řidičského průkazu", která je k dispozici na pracovišti registru řidičů. Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů.

Kolik řidičských průkazů je nutné do konce roku vyměnit?
V našem správním obvodu, týkajícího se obcí Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, Sehradice Slopné, Slavičín, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov, zbývá aktuálně do konce roku 2013 vyměnit ještě přibližně 650 řidičských průkazů spadajících pod tzv. povinnou výměnu, tedy přibližně 163 průkazů za kalendářní měsíc.

Tak tedy počítejte a s výměnou řidičských průkazů neotálejte, nenechte si tuto povinnost na poslední chvíli, předejdete tak nervozitě a delšímu čekání v závěru roku.

Ing. Miloš Vala, vedoucí odboru dopravy, Městský úřad Luhačovice

Vytvořeno 9.9.2013 14:39:50 | přečteno 3072x | ZakovaZ
load