Záslužnou činnost hasičů i v roce 2013 podpořil Zlínský kraj

Logo Zlínský kraj

V roce 2013 Zlínský kraj poskytl městu Slavičín ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci  na zabezpečení organizační, technické a odborné akceschopnosti JSDH Slavičín kategorie JPO II ve výši 121 000 Kč. Oproti loňskému roku byla částka navýšena o 21 000 Kč. Dotace bude použita na částečné pokrytí výdajů na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro členy jednotky, vykonávající službu v operačním řízení jednotky.


Kraj poskytl také částku 37 000 Kč, a to na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH a jiné kurzy k získání a prohlubování odborných znalostí členů jednotek, na výdaje vzniklé za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jednotky a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy revize, technické prohlídky, apod.


Další dotace v celkové výši 166 700 Kč byla účelově poskytnuta na pokrytí ušlých příjmů členů jednotek, opravy poškozené techniky, opravy nebo nákup nezbytných prostředků jednotek a náhrady za péči o členy jednotek při zásahu. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v souvislosti s pomocí  JSDH Slavičín a JSDH Divnice při záplavách v obci Komňa v červnu letošního roku. Pro Slavičín kraj určil částku 141 700 Kč, pro Divnice 25 000 Kč.


Závěrem roku schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 32 000 Kč, určenou na výdaje za uskutečněný zásah Jednotky SDH města mimo její územní obvod a výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, revize a technické prohlídky požární techniky.

 

Mgr. Iva Florešová, vedoucí odboru správního


Vytvořeno 20.12.2013 13:10:19 - aktualizováno 20.12.2013 13:11:33 | přečteno 1867x | ZakovaZ
load