Hřiště u Mateřské školy Vlára – jaké bude?

Dětské hřiště

V letošním roce jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na dětská hřiště. Měla by to být hřiště u mateřských škola v Nevšové a Hrádku (zde čekáme ještě na vyřízení dotace) a také hřiště na pozemku vedle Mateřské školy Vlára. Protože toto hřiště bude hrazeno plně z vlastních finančních zdrojů, realizujeme v současné době výběrové řízení.

Na Vláře máme v úmyslu vybudovat jednu centrální herní sestavu a k ní přidat další soliterní herní prvky. Rozhodli jsme se pro herní prvky z akátu, což je moderní materiál s životností desítek let. Nechali jsme vypracovat tři nabídky od dodavatelských firem. Vizualizace z těchto nabídek dáváme veřejnosti k posouzení, případně k připomínkování. Líbí? Nelíbí? Co přidat nebo co ubrat? Pokud se chcete vyjádřit k návrhu hřiště jako celku, můžete hlasovat v anketě. Samozřejmě můžete také navrhnout úpravu návrhu ve smyslu – tohle tam nedávejte, dejte tam raději tohle. Připomínky tohoto typu můžete zaslat na mail koncicky@mesto-slavicin.cz. Hlasovat či zasílat připomínky můžete v termínu do 15. dubna 2014. Připomínky preferujeme také z důvodu, že ne všechny sestavy v kompletním provedení jsou pro nás ekonomicky dosažitelné a museli bychom je případně upravovat.

Ke každé herní sestavě, kterou prezentujeme, přibudou, pokud je sestava již přímo neobsahuje, následující herní prvky : trojitá houpačka, vahadlová houpačka, kolotoč, houpadlo na pružině, balanční prvek (mostek), balanční kladina a kůly. Tyto jsou uvedeny samostatně jako soliterní herní prvky.

Předpokládáme, že hřiště by mohlo být postaveno do prázdnin, takže věřme, že společně vybereme to nejpěknější a nejužitečnější hřiště. Výsledek ankety a Vaše názory budou pro nás doporučujícím vodítkem, limitující budou samozřejmě finanční prostředky, které máme v rozpočtu na tuto akci k dispozici.

Předem děkujeme za Vaše názory

Jaroslav Končický
starosta


ikona souboruvarianta 1 (výrobce Hřiště s.r.o.)
ikona souboruvarianta 2 (výrobce TR Antoš s.r.o.)
ikona souboruvarianta 3 (výrobce Nomera wood s.r.o.)


ikona souborusoliterní herní prvky


Hlasovat můžete v anketě.


Vytvořeno 1.4.2014 14:45:59 | přečteno 3334x | tajemnik
load