Občané Slavičína recyklací starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí

Občané města Slavičín již několik let třídí elektroodpad, který odevzdávají ve sběrných dvorech nebo odkládají do speciálních červených kontejnerů. Od neziskové společnosti ASEKOL, která pro město Slavičín zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení, jsme získali certifikát, vypovídající o přínosech třídění televizí, počítačových monitorů i drobných spotřebičů (např. mobily, notebooky, tiskárny aj.). Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci naši občané ušetřili životnímu prostředí, víme také, o kolik snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL. Výsledek těchto studií jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní lednice za více než 4,3 roku provozu, díky recyklaci 1 notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní auto ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře 392 l pitné vody.

Z obdrženého certifikátu vyplývá, že občané města Slavičín v roce 2013 odevzdali k recyklaci 364 televizí, 149 monitorů a 4 049 kg drobného elektra, a tím uspořili 176 MWh elektřiny, 8 500 litrů ropy, 777 m3 vody a 6,93 tun primárních surovin, a snížili emise skleníkových plynů o 38 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 153 tun. To je značný přínos k ochraně životního prostředí. Všichni občané, kteří zodpovědně třídí, zaslouží velký dík.

Ing. Martina Slámečková, odbor ŽPSM


ikona souboruCertifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 pro město Slavičín

Vytvořeno 26.6.2014 12:07:47 | přečteno 1808x | ZakovaZ
load