Výbuch muničního skladu - jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou

Výbuch Vrbětice

V sobotu 8.11.2014 se v budově základní školy ve Vlachovicích-Vrběticích uskutečnilo jednání premiéra Bohuslava Sobotky se starosty měst a obcí a s petičním výborem petice, která požaduje odvoz veškeré munice a následný zákaz jejího skladování v areálu. Jednání byl přítomen také hejtman Zlínského kraje, policejní prezident, hlavní pyrotechnik Policie ČR a další vysocí představitelé složek integrovaného záchranného systému. Po jednání se konala tisková konference a médii byly vydány tiskové zprávy, které proběhly všemi sdělovacími prostředky.

Na jednání jsem byl přítomen a v jeho závěru jsem udělal následující shrnutí:

  1. Jakmile uplyne lhůta 7 dní od posledního neřízeného výbuchu (tzv. výbuchový klid), bude započato s vyvážením veškeré munice z areálu. Vývoz provedou buď vlastníci munice anebo armáda v případě, že na to nebudou vlastníci munice mít síly a prostředky.
  2. Pokud bude vývoz řešen kolonou vozidel, bude každou kolonu doprovázet eskorta (policie ČR nebo vojenská policie). Takto se na můj dotaz vyjádřil policejní prezident.
  3. Po převozu munice budou probíhat práce na vyčištění areálu od munice, která se po výbuchu nachází v perimetru do 1200 m od epicentra výbuchu. Po dobu těchto prací bude perimetr střežen armádou a policií do té doby, pokud nebude postaven plot, který fyzicky zabrání přístupu do areálu. Toto na můj dotaz veřejně přislíbil premiér Bohuslav Sobotka.
  4. Práce na vyčištění areálu od munice budou trvat spíše v řádu let, než měsíců. Po vyčištění areálu bude vláda ČR jednat s okolními městy a obcemi o dalším osudu areálu a bude s nimi postupovat v souladu. Počítá tedy s tím, že zde muniční sklady zaniknou a areál bude buď prodán anebo bezúplatně převeden obci Vlachovice-Vrbětice či dalším obcím, pokud to zákon bude umožňovat.

Věřím, že prohlášení premiéra Bohuslava Sobotky můžeme brát vážně a že se nejednalo pouze o snahu uklidnit situaci a vytvořit zdání bezpečného řešení situace.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Vytvořeno 10.11.2014 9:51:23 | přečteno 3311x | tajemnik
load