Je ti od 15 do 26 let? Jsi aktivní a máš nápady?

Logo Spektrum

Najdi cestu pro sebe a své město a získej peníze pro svůj neziskový projekt, který zrealizuješ se svými kamarády. Realizací projektu získáš příležitost setkat se s osobnostmi veřejného života, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. 

2. kolo příjmu žádostí!

Komu je tato výzva určena?
Výzva je určena pro týmy studentů, pracujících, nezaměstnaných (4 a více lidí) ve věku 15 – 26 let. Minimálně 1 člen týmu musí být starší 18 let, tento člen bude hlavní kontaktní osobou týmu.

Kde musí být projekt realizován?
Místo realizace musí být v městě Slavičín.

Jaké projekty mohou být podpořeny?
Konkrétní projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Kolik mohu na projekt získat?
Na 1 projekt je možné poskytnout od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Do kdy musí být projekt realizován?
Projekt musí být dokončen do konce října 2015.

Jak má projektový záměr vypadat?
Záměr je nutné zaregistrovat na www.mladezkraji.cz/zlin, kde vyplníte:

  • Název projektu
  • Myšlenka projektu
  • Místo realizace
  • Cílová skupina
  • Aktivity projektu (Co chceme dělat)
  • Jméno, příjmení, email, telefon kontaktní osoby

Kdo mi poradí s přípravou projektového záměru?
Kontaktní osobou za město Slavičín je Ing. Olga Šenkeříková, M: 731 508 005, e-mail: manager@mesto-slavicin.cz
Kontaktní osobou za vyhlašovatele výzvy je Ing. Pavel Zbořil, Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, Nábřeží 599, Zlín – Prštné, M: 774 482 901, e-mail: zbor@volny.cz

Do kdy je nutné zpracovat projektový záměr?
Uzávěrka pro registraci projektových záměrů je 21. 8. 2015.

Další podmínky pro obdržení dotace na projekt
Zástupci přihlášených týmů se zúčastní vzdělávacího semináře, kde pod vedením lektorů dopracují svůj projektový záměr. Ten budou prezentovat hodnotící komisi, která doporučí vybrané projekty k podpoře. Souběžně s podpisem smlouvy bude projednán a dohodnut způsob financování aktivity a termín vyúčtování projektu.Výzvu vyhlašuje SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje a Město Slavičín v rámci projektu „Posuň své hranice“, který je realizován s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Vytvořeno 29.4.2015 9:08:37 - aktualizováno 4.8.2015 12:37:43 | přečteno 2081x | tajemnik
load