Ohlédnutí za rokem 2014

Článek pana starosty Ing. Jaroslava Končického o investicích města v roce 2014, který byl uveřejněn v lednovém čísle Slavičínského zpravodaje.

Bývá zvykem, že každoročně v lednovém čísle zpravodaje hodnotím uplynulý rok z pohledu investic města. Co se podařilo opravit či rekonstruovat, co naopak bude muset počkat, a jaký by mohl být výhled do roku dalšího. Jelikož jsem hodnocení roku 2014 zveřejnil již v zářijovém čísle minulého ročníku zpravodaje, udělám v tomto článku pouze stručné zhodnocení, uvedu sumární čísla a budu se zabývat změnami, které se od září 2014 udály. Celkové investiční náklady města se vyšplhaly na úctyhodných cca 50 mil. Kč, z čehož takřka polovina byla kryta dotacemi. Odsud je zřejmé, jaký význam mají pro rozvoj města dotace z EU nebo z národních zdrojů. Největšími akcemi byly revitalizace čtvrtí Vlára a Malé Pole vč. rekonstrukce ulice Osvobození. Náklady na tyto akce přesáhly 17 mil. Kč při dotaci zhruba 12 mil. Kč. Dokončována byla také další vlna zateplování veřejných budov (1. stupeň ZŠ Vlára, MŠ Hrádek a objekt č. p. 148 v Hrádku) – celkové náklady asi 9 mil. Kč, z toho dotace 6,5 mil. Kč. Využili jsme také dotační výzvy a uspěli jsme s projekty na vytvoření zahrad v mateřských školách v Hrádku a v Nevšové – celkové náklady 5,7 mil. Kč, z toho dotace 5 mil. Kč. Z dotací jsme také mohli pořídit další kompostéry pro občany nebo postavit workoutové hřiště na Malém Poli. Z akcí, které byly realizovány plně z vlastních fi nančních zdrojů, to byla rekonstrukce smuteční obřadní síně nákladem přesahujícím 5 mil. Kč. Dále to byly chodníky ve čtvrti Vlára (1,2 mil. Kč), nový umělý povrch na hřišti za Sokolovnou (868 tis. Kč), osvětlení cyklostezky do Hrádku (850 tis. Kč), dětské hřiště na Vláře (840 tis. Kč) nebo veřejné osvětlení na ulici Osvobození (675 tis. Kč). Opravy se dočkaly také některé chodníky na hřbitově a zejména prostranství před vstupem do kostela, kde náklady na realizaci pomohli výrazným způsobem snížit nezištně vypomáhající farníci. Nezapomněli jsme ani na místní části – kompletní výčet akcí najdete právě v zářijovém čísle zpravodaje. Rok 2014 byl prostě superstavební.

Jsou ale také investiční akce, které jsme nestihli a musíme je přesunout do roku 2015. Největší z těchto akcí je cyklostezka Pod Kaštany (odhadované náklady cca 2 mil. Kč, z toho dotace ze SFDI 1,3 mil. Kč). Rozhodnutí o přidělení této dotace jsme obdrželi až v září 2014 a nemělo smysl tuto stavební zakázku popohánět. Jednak kvůli možným komplikacím s klimatickými podmínkami, jednak kvůli malé poptávce stavebních firem po práci, neboť té bylo v roce 2014 dost a tudíž bychom jen stěží dostali dobrou cenu. Odložili jsme také výstavbu autobusové zastávky v Nevšové a to z důvodu protahujícího se vyřizování povolení potřebných k realizaci. Jak cyklostezka, tak autobusová zastávka jsou zahrnuty v rozpočtovém provizoriu města na rok 2015, objeví se samozřejmě také v rozpočtu a budou tedy v roce 2015 realizovány. V současné době pracujeme na dalších 2 projektech. Prvním je cykloturistické odpočívadlo u cyklostezky v Hrádku – žádost o dotaci na akci o objemu zhruba 500 tis. Kč je podána do Fondu mikroprojektů OPPS SR-ČR. Pokud se podaří vyřídit potřebné povolení, podáme v lednu také žádost na SFDI o dotaci na projekt „Slavičín – bezpečné město II“. Projekt obsahuje opravy chodníků v okolí slavičínské pošty a úpravu a nasvětlení přechodu pro chodce u VTÚVM.

Jaký bude rok 2015 samozřejmě ještě nevíme, nicméně nelze očekávat, že by nové operační programy, přes které můžeme žádat EU o dotaci, vypsaly první výzvy. Takže rok 2015 nepochybně nebude rokem velkých a nákladných staveb. Zřejmě se tak dostane na drobnější stavby či opravy, na které dotaci dostat nemůžeme. Jaké prostředky na ně budeme mít, to nám ukáže rozpočet města na rok 2015, kterým se bude zastupitelstvo města zabývat na svém únorovém zasedání.


Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 9.1.2015 21:53:09 - aktualizováno 18.12.2015 11:05:59 | přečteno 904x | ZakovaZ
load