Informace pro majitele psů

Pes

Stále přijímáme stížnosti z řad občanů, kteří poukazují na neukázněnost některých majitelů psů. Především kritizují způsob venčení psů, kdy majitelé psů nechávají psy volně pobíhat po veřejném prostranství a neuklízí exkrementy. Mezi místa, kde dochází nejčastěji k tomuto protiprávnímu jednání, jsou ve Slavičíně lokality v okolí bytových domů. Dalším místem, kde je častý výskyt pohybu psů, je stezka pro chodce a cyklisty ze Slavičína do Hrádku. Je jistě dobře, že je tato stezka občany využívána k procházkám, ale uklízet po pejskovi se musí. 

Upozorňujeme všechny majitele psů, kteří po pejscích neuklízí, že jsou nejenom bezohlední k ostatním spoluobčanům, ale navíc se dopouští přestupku, tím že nerespektují Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 02/2001, o veřejném pořádku, v účinném znění, kde je v Článku 4 Pohyb psů na veřejných prostranstvích) uvedeno, že na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést jej na vodítku a pes musí být opatřen náhubkem. Stejná opatření platí i v uzavřených prostorách. Dále je v Článku 10, Čistota veřejných prostranství, odst. 5) uvedeno, že v případě, že domácí či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen bez zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem z veřejného prostranství odstranit. Tolik říká obecně závazná vyhláška, kterou je nutno dodržovat. Nerespektování této vyhlášky se posuzuje jako přestupek a je zde možnost uložení pokuty.

Bohuslav Pjajko, velitel Městské policie Slavičín

Vytvořeno 21.4.2016 9:39:23 | přečteno 638x | pfeiferovaj
load