Rekonstrukce koupaliště – postup prací

Foto č. 05 – příprava betonáže železobetonové desky dna bazénové vany

V návaznosti na informace z květnového čísla Slavičínského zpravodaje byly na začátku měsíce července 2016 předáním staveniště smluvnímu dodavateli (Společnost „Slavičín – BT“, společníků Centroprojekt Group, a. s., a Rovina, a. s.) zahájeny stavební práce na koupališti.

Stavební práce probíhají podle harmonogramu, i když občasné srážky zejména posledních dní průběh prací mírně komplikují, především z důvodu rozbředlého a pomalu vysychajícího terénu v areálu. Předpoklady geologa o velmi vysoké hladině spodní vody se zejména v půdorysu podzemního objektu (akumulační jímka a strojovna technologie) potvrdily a stavební práce na tomto konkrétním objektu probíhají za nepřetržitého odčerpávání spodní vody. Stavební jáma je navíc stabilizovaná beraněnými pažícími štětovnicemi s výztužným rámem.

Do současné doby byly provedeny veškeré hrubé práce na samotné bazénové vaně (dnové potrubní rozvody, nová železobetonová deska dna, přelivné žlábky), nové brouzdaliště a nová brodítka. V těchto dnech probíhá betonáž stěn podzemního objektu, je provedeno propojení bazénové vany technologickými potrubními rozvody a na závěr bude prováděna betonáž stropní konstrukce. Následovat bude prováděno izolačního souvrství stěn a stropu a zahájení postupného obsypávání tohoto objektu.

Další postup prací bude samozřejmě odvislý od aktuálního počasí, nicméně už v této chvíli lze konstatovat, že nejobávanější části díla jsou již téměř provedeny, a ani případně brzký příchod zimy neohrozí dokončení stavby plánované na konec měsíce dubna 2017 (dokončené sadové úpravy budou předány v měsíci červnu 2017).

Ing. Ladislav Janáček, vedoucí odboru investic

Rekonstrukce koupaliště

Foto č. 01 – kopaná sonda v místě podzemního objektu (nastoupaná hladina spodní vody)

Foto č. 01 – kopaná sonda v místě podzemního objektu (nastoupaná hladina spodní vody)

 
Foto č. 02 – odkopaná čelní stěna bazénové vany (nastoupaná hladina spodní vody)

Foto č. 02 – odkopaná čelní stěna bazénové vany (nastoupaná hladina spodní vody)

 
Foto č. 03 – řezání drážek pro nové technologické rozvody ve stávajícím dně bazénové vany

Foto č. 03 – řezání drážek pro nové technologické rozvody ve stávajícím dně bazénové vany

 
Foto č. 04 – montáž technologických rozvodů

Foto č. 04 – montáž technologických rozvodů

 
Foto č. 05 – příprava betonáže železobetonové desky dna bazénové vany

Foto č. 05 – příprava betonáže železobetonové desky dna bazénové vany

 
Foto č. 06 – příprava betonáže železobetonové desky dna a stěn brouzdaliště

Foto č. 06 – příprava betonáže železobetonové desky dna a stěn brouzdaliště

 
Foto č. 07 – finální tvar brouzdaliště a bazénové vany po betonážích a po odbednění

Foto č. 07 – finální tvar brouzdaliště a bazénové vany po betonážích a po odbednění

 
Foto č. 08 – příprava betonáže dna podzemního objektu

Foto č. 08 – příprava betonáže dna podzemního objektu

 
Foto č. 09 – zabetonované stěny podzemního objektu

Foto č. 09 – zabetonované stěny podzemního objektu

 
Foto č. 10 – současný stav terénu na staveništi

Foto č. 10 – současný stav terénu na staveništi

 
 
Vytvořeno 24.10.2016 9:52:08 | přečteno 2369x | pfeiferovaj
load