Rok 2015 v investicích města

S počátkem nového roku 2016 jistě stojí za to poohlédnout se zpět do roku 2015 a stručně zhodnotit provedené investice – co se povedlo a co nepovedlo realizovat. Již před rokem jsme avizovali, že rok 2015 nepochybně nebude rokem velkých a nákladných staveb. K tomuto konstatování nás vedl fakt, že operační programy se teprve otvírají a k případné realizaci projektů tak může dojít jen stěží. Navíc operační programy v novém plánovacím období EU nejsou příliš městům a obcím nakloněny. Podpory směřují většinou jinam, a pokud půjdou do komunální sféry, pak rozhodně nebudou tak velké a smysluplné, jako v uplynulém období. Rok 2015 nám dal za pravdu. Proto se také dostalo na řadu menších akcí, zejména takových, na které nelze dotace získat. 

S počátkem nového roku 2016 jistě stojí za to poohlédnout se zpět do roku 2015 a stručně zhodnotit provedené investice – co se povedlo a co nepovedlo realizovat. Již před rokem jsme avizovali, že rok 2015 nepochybně nebude rokem velkých a nákladných staveb. K tomuto konstatování nás vedl fakt, že operační programy se teprve otvírají a k případné realizaci projektů tak může dojít jen stěží. Navíc operační programy v novém plánovacím období EU nejsou příliš městům a obcím nakloněny. Podpory směřují většinou jinam, a pokud půjdou do komunální sféry, pak rozhodně nebudou tak velké a smysluplné, jako v uplynulém období. Rok 2015 nám dal za pravdu. Proto se také dostalo na řadu menších akcí, zejména takových, na které nelze dotace získat.

Pokud ale začneme těmi, které byly dotovány, tak určitě to byly zejména přírodní zahrada u Mateřské školy Vlára (celkové náklady 1 769 898 Kč, z toho vlastní podíl 176 990 Kč), která byla dotována z Operačního programu životní prostředí, anebo Cykloturistické odpočívadlo v Hrádku (celkové náklady 553 449 Kč, z toho vlastní podíl 145 157 Kč), které bylo dotováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR. Z národních zdrojů jsme získali dotaci na cyklostezku Pod Kaštany (celkové náklady 1 298 384 Kč, z toho Státní fond dopravní infrastruktury přispěl částkou 526 000 Kč). Dotace ze stejného zdroje pomůže realizovat pokračování projektu Bezpečné město a to rekonstrukcí a nasvětlením přechodu pro chodce přes krajskou komunikaci u VTÚVM. Tuto stavbu budeme realizovat v roce 2016. Z dotace EU jsme také provedli zkvalitnění IT komunikační infrastruktury městského úřadu (celkové náklady 1 700 657 Kč, z toho dotace 1 427 964 Kč).

Většina investic však byla plně hrazena z vlastních prostředků. Největší investiční akcí měla být rekonstrukce koupaliště (bazénová technologie). Rekonstrukci jsme nakonec zahájili výstavbou nového provozního objektu, který bude dokončen do zahájení koupací sezony 2016. Rekonstrukce vlastního bazénu a technologie by měla být zahájena po skončení sezony, tedy v září 2016. Pozornost byla věnována opravám místních komunikací a chodníků – rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ul. L. Výducha (náklady 1 284 689 Kč) nebo oprava místní komunikace Nad Ovčírnou (náklady 398 150 Kč), opravy dalších cest mezi garážemi na Vláře (322 720 Kč), pokračovali jsme také v opravách chodníků na hřbitově (náklady 158 830 Kč). Další nákladnější akcí byla oprava střechy Mateřské školy Malé Pole (náklady 1 027 763 Kč). Pokračovali jsme také ve výměnách oken ve společných prostorách malometrážních bytů v centru města (náklady 444 209 Kč) nebo v Domech s pečovatelskou službou v Hrádku (náklady 702 960 Kč). Novou dlažbu a obklady dostala kuchyně ZŠ Malé Pole (náklady 333 275 Kč). Proběhla řada dalších menších oprav a úprav, na které v uplynulých dotačně bohatých letech prostě nezbývalo. Ale ani bez nich to samozřejmě nejde.

Investice se nevyhýbaly ani místním částem města. V Nevšové bylo rekonstruováno sociální zařízení v mateřské škole (náklady 465 840 Kč) nebo byla provedena výměna střešní krytiny na zdejší kapli (413 405 Kč). Vybudována byla také plocha pod kontejnery za obchodem (náklady 99 337 Kč). Záměr stavby chodníku od začátku obce až po křižovatku na Cikánku byl s ohledem na investiční náročnost přesunut na rok 2016. V Hrádku byly opraveny chodníky v Nádražní ulici (náklady 1 183 057 Kč) a v budově č. p. 148 byla rekonstruována a dne 8. prosince 2015 slavnostně otevřena místní knihovna (náklady 278 089 Kč). V Divnicích byla zahájena stavba odpočívadla (náklady budou 846 931 Kč), která se ale z větší části přesouvá na jarní měsíce 2016 a byl zakoupen traktorek pro údržbu veřejných ploch.

Určitě už dnes můžeme odhadnout, že rok 2016 bude investičně obdobný roku 2015. Tedy – drobnější dotace a velká část investic opět směřována do oblastí, kde je nutno investovat jen vlastní zdroje. O rozpočtu města na rok 2016 ale zase někdy příště.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Vytvořeno 7.1.2016 10:52:34 | přečteno 518x | ZakovaZ
load