Rozpočet města na rok 2016

Letos dříve než obvykle přicházíme se sdělením, jak vypadá rozpočet města na rok 2016, co se týká hlavních investičních akcí. Je tomu tak proto, že město nebude v prvních měsících roku hospodařit podle rozpočtového provizoria, ale má již od prosince loňského roku schválen rozpočet. Během roku budeme vyhodnocovat, jak se nám tato změna osvědčila, co přinesla kladného či naopak jaké zápory tento postup má. Výsledek nám řekne, jestli bude pro rok 2017 zvolen stejný postup, anebo se město vrátí k využívání rozpočtového provizoria a schvalování rozpočtu až v měsíci únoru rozpočtového roku. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. prosince 2015 schválilo rozpočet města jako schodkový takto:

  • příjmy běžného roku 98 616 tis. Kč
  • výdaje běžného roku 111 756 tis. Kč
  • saldo příjmů a výdajů běžného roku - 13 140 tis. Kč s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let. Odsud je zřejmé, že město neplánuje přijetí úvěru.

V roce 2016 budou investičně nejnáročnějšími akcemi rekonstrukce městského koupaliště a rekonstrukce kuchyně ZŠ Vlára. Obě akce jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Rekonstrukce koupaliště byla zahájena na podzim 2015 odstraněním staré dřevěné provozní budovy a do zahájení koupací sezóny 2016 bude postavena budova nová. Následně po sezóně počítáme se zahájením rekonstrukce vlastního bazénu (investice letos 3 mil. Kč), dokončeno by mělo být před zahájením sezóny v roce 2017 – odhad 5,5 mil. Kč).  Rekonstrukci kuchyně ZŠ Vlára jsme dlouho odkládali, protože jsme věřili v nějakou dotaci. Protože se ukázalo, že takové dotace není možné získat, schválilo zastupitelstvo města uvolnění částky 7 mil. Kč na provedení rekonstrukce v letošním roce. V rozpočtu dále najdeme částku 3 mil. Kč, která by měla sloužit k zahájení rekonstrukce hotelu. Zde ale ještě hledáme možné alternativy umístění ubytovacích kapacit. Nechtěl by se třeba někdo pustit do provozování ubytovacích služeb?

Letos budeme pokračovat v opravách budovy, kde sídlí Základní umělecká škola. Bude provedena oprava zbývající části střechy a půdní vestavba tamtéž (1,433 mil. Kč). Opravou projde také část střechy Mateřské školy Vlára (660 tis. Kč) a střechy budovy, kde sídlí Charita sv. Vojtěcha (320 tis. Kč). Samozřejmě nebudeme jen opravovat střechy. Zahájena by měla být rekonstrukce ulice Jasmínová (chodník a parkovací stání – 700 tis. Kč, oprava povrchu – I. etapa – 360 tis. Kč), opravy se dočká také chodník na ul. Příčná (180 tis. Kč). Úpravou projdou venkovní prostory městské nemocnice (300 tis. Kč), opraven bude také chodník u čp. 581-3 (směr ulice Okružní – 90 tis. Kč). V Domě dětí a mládeže mohou počítat s opravou sociálního zařízení (410 tis. Kč), v ZŠ Vlára budou opraveny vstupní schody (150 tis. Kč), V ZŠ Malé Pole mj. proběhne oprava výměníkové stanice (35 tis. Kč). Opravou projde část místní komunikace v ul. Misárkova (od parkoviště po vchod do parku – 100 tis. Kč), pokračovat budeme v opravách chodníků na hřbitově (úsek za kostelem – 93 tis. Kč).

Investice půjdou také do místních částí. V Divnicích bude dokončeno odpočívadlo u hřiště (850 tis. Kč) a bude nově oploceno asfaltové hřiště rámovým pletivem (500 tis. Kč). V Hrádku bude např. rekonstruována kotelna v mateřské škole (300 tis. Kč) a rádi bychom už konečně získali do vlastnictví pozemky na výletišti. V Nevšové byla z minulého roku přesunuta investiční akce stavby chodníku levostranně od vjezdu do obce po křižovatku na Cikánku (840 tis. Kč) a bude zahájena revitalizace středu obce (autobusová zastávka, chodník směrem k hospodě – 700 tis. Kč).

Rozpočet města počítá také s dotačními projekty. Podařilo se získat dotaci ve výši 2,5 mil. Kč na novou cisternovou automobilovou stříkačku nebo dotaci na úpravy a nasvětlení přechodu pro chodce u VTÚVM (dotace 736 tis. Kč bude upřesněna po zadání veřejné zakázky). Zajímáme se také o další dotace, byť nové plánovací období EU není investicím v městech a obcích příliš nakloněno. Méně dotací znamená upření pozornosti města do oblastí, kde se dotace získat nedají a kde musíme dělat „za své“. To je ale asi dost zřejmé z výše uvedeného výčtu investičních akcí města na rok 2016.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 1.2.2016 9:11:00 - aktualizováno 1.2.2016 9:12:34 | přečteno 527x | pfeiferovaj
load