Slavičín

oficiální stránky města
Neděle, 28. listopad 2021

Vyhledávání

Další možnosti parkování ve čtvrti Malé Pole

Parkoviště na hotelem 1

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás opětovně oslovit a zároveň dát tímto prostor pro Vaše názory v souvislosti s dalšími možnostmi případného rozšíření parkovacích kapacit ve čtvrti Malé Pole.  

Po zveřejnění článku o možnostech zřízení parkovacích míst v ul. Dlouhá v říjnovém vydání slavičínského zpravodaje se sešlo poměrně velké množství námětů a připomínek ze strany Vás, dotčených občanů, které se staly hlavním impulsem pro hledání dalších možností. O budoucnosti parkování v ul. Dlouhá mezi křižovatkami s ul. Okružní a ul. Družstevní tedy prozatím nebylo nijak konkrétně rozhodnuto a situace je nejasná. Naopak co se zdá být celkem jednoznačné je potřeba rozmístění zpomalovacích prahů případně zpomalovacích polštářů v celé délce ul. Dlouhá tj. v úseku od VTÚVM až po křižovatku s ul. Družstevní.

Co se parkování týká, je tímto předkládán návrh rozšíření stávajícího parkoviště „pod“ BD čp. 473 – 475 navazujícího na stávající parkoviště před pivnicí Slavičan a vstupu do sídla společnosti NICOMA s.r.o. (dle obr. 1). Ze stávajících 10 parkovacích míst kolmých k ul. Dlouhá je navrženo rozšíření o dalších cca 20 parkovacích míst s využitím stávajícího sjezdu z ul. Dlouhá. Nově vzniklá parkovací místa jsou navržena ze zatravňovacích tvárnic se zásypem drobným kamenivem, pouze středová příjezdová komunikace je navržena ze zámkové dlažby.

Parkoviště na hotelem 1, obrázek se otevře v novém okně 
Obr.  1

Investiční náklady pro realizaci tohoto záměru jsou odhadovány na cca 1,2 mil. Kč vč. DPH. V souvislosti s předkládaným návrhem se ovšem nabízí otázka, zda vybudování nové parkovací kapacity v této lokalitě přinese „odlehčení“ v jiných kritických lokalitách čtvrti Malé Pole a lze-li předpokládat i parkování vozidel občanů z odlehlejších míst za cenu určité docházkové vzdálenosti.

Parkoviště na hotelem 2, obrázek se otevře v novém okně
Obr.  2

Projektovou studii tohoto návrhu je možno shlédnout buď na webových stránkách města Slavičín https://www.mesto-slavicin.cz/ popř. v listinné podobě na odboru investic MěÚ Slavičín (tel. 577 004 825 nebo 603 927 722).

Parkoviště na hotelem PD, obrázek se otevře v novém okně
Obr. 3


Vaše případné připomínky či náměty lze zasílat na e-mailovou adresu odboru investic investice@mesto-slavicin.cz do 31.01.2017.

 

Vytvořeno 5.1.2018 8:35:33 | přečteno 580x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load