Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

Přípravná třída při ZŠ Slavičín-Vlára

Pro rodiče, kteří se rozhodují, nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky svého dítěte učinili, máme zajímavou nabídku. Ve školním roce 2018/2019 připravujeme v případě dostatečného zájmu rodičů otevření přípravné třídy na naší škole.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Po předložení žádosti rodičů, doporučujícího vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a zvážení dalších okolností pak ředitel školy rozhodne o zařazení dítěte do této třídy. Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy si zákonní zástupci mohou vyzvednout v kanceláři školy, stáhnout na školních webových stránkách nebo vyplnit během zápisu do 1. třídy.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky. Do této třídy mohou být zařazovány i děti, které absolvují zápis v jiné škole. Po přípravné třídě mohou pokračovat ve vzdělávání na naší škole. Rodiče však mohou zapsat své dítě k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.

Přípravná třída zajišťuje nejen bezplatnou a efektivní přípravu budoucím prvňáčkům, ale také péči speciálního pedagoga, logopedickou prevenci a respektování zvláštností dětí a jejich potřeb. Děti se neklasifikují. Stravování ve školní jídelně a možnost zařazení dětí do školní družiny je samozřejmostí. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín-Vlára

Vytvořeno 16.3.2018 9:26:47 | přečteno 653x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load