Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

Rekonstrukce vodovodu Slavičín - nám. Mezi Šenky - prodloužení termínu

V návaznosti na dosavadní průběh stavebních prací upozorňujeme občany, že tyto nebudou ukončeny v plánovaném termínu do 31. srpna 2018, ale z důvodu nepředvídatelných technických komplikací budou nadále probíhat s předpokládaným termínem ukončení nejpozději do 21. září 2018. Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky místní komunikace „nám. Mezi Šenky“ v rozsahu stávajícího dopravního omezení.

Pěší přístup do jednotlivých objektů (prodejny, bytové domy, rodinné domy atd.) nebude i nadále omezen, vjezd do plné uzavírky bude povolen pouze pro zásobování, vozům zajišťujícím svoz odpadu a složkám IZS. Pro sjednání individuálního vjezdu např. pro držitele průkazu OZP s označením TP, ZTP a ZTP/P a v případě dotazů týkajících se postupu prací je nutno kontaktovat zástupce zhotovitele stavby.

Žádáme občany, aby respektovali označení staveniště, označení případných provizorních pěších tras včetně  dalšího dopravního značení a při pohybu v této lokalitě dbali pokynů vedoucích pracovníků zhotovitele stavby.

 Kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele: 739 589 916.

 Děkujeme za pochopení.

město Slavičín

Vytvořeno 29.8.2018 15:13:30 | přečteno 342x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load