Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

Slavičínští studenti začnou v novém areálu

GJP

Projekt IROP půdní vestavby v celkové výši téměř 20 mil. Kč je nyní stavebně ukončen. Zahajujeme nový školní rok, který je pro naši slavičínskou střední školu naprosto přelomový. 

Po několikaleté přípravě a realizaci jsme od 1. září 2018 získali jedny z nejmodernějších prostor ve všech budovách školy ve Zlínském kraji. Dostavili jsme 4. a 5. patro půdní vestavby na gymnáziu. Této stavbě předcházela rekonstrukce v roce 2017 stávajících podlaží za více jak 12 mil. Kč při opravách vodovodních, odpadních, elektrických, topných rozvodů. Rok před tím byla ukončena celková rekonstrukce budov SOŠ za více jak 50 mil. Kč. Našim studentům nyní i v budoucnosti můžeme poskytovat vzdělání v nejlepších materiálně technických podmínkách. Všeobecné a odborné vzdělávání musí spolupracovat a nikoliv si konkurovat, propojenost vzdělávání je zásadní pro další rozvoj nejenom naší střední školy. Reagujeme na technologický vývoj, a proto jsme za poslední roky nejvíce investovali do pomůcek automatizace a robotizace, přírodních věd, strojírenských technologií. Postupně zavádíme metodu CLIL – částečná výuka předmětu v angličtině.

gjp půda


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607
Název projektu: GJAP a SOŠ Slavičín - Půdní vestavba na budově školy


Záměrem akce bylo využití volného půdního prostoru valbové střechy Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ ve Slavičíně, za účelem rozvoje a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků. Cílem školy bylo vytvořit chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

IROP CZ RO B C RGB

Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Vytvořeno 27.8.2018 13:08:34 - aktualizováno 27.8.2018 13:11:56 | přečteno 497x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load