Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Občanské poradny v okolí ORP Luhačovice

Článek je publikován v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

V rámci ORP Luhačovice a okolí působí:

∙ PORADENSKÉ CENTRUM ZEBRA
Od 2. 1. 2019 zahájilo svou činnost Poradenské centrum Zebra v rámci Vzdělávacího, sociálního a kulturního střediska při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., které poskytuje odborné sociální poradenství (ambulantní a terénní formou) pro osoby v nepříznivé sociální situaci nebo osoby, které jsou tímto ohroženy. Zaměření: problematické rodinné vztahy a partnerské soužití, výchovné obtíže u dětí, rozvodová situace, orientace v systému sociální pomoci, obtížná finanční či dluhová situace, základní právní poradenství.
Kontakt: Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Mgr. Kristýna Dvořáková, vedoucí služby,
tel: 608 899 408, email: poradnazebra@gmail.com.

∙ OBČANSKÁ PORADNA STROP
Bezplatné, diskrétní a nezávislé odborné sociální poradenství v oblastech: rodina a mezilidské vztahy, bydlení, pracovní právo, dluhová problematika, sociální zabezpečení, sociální dávky, majetkoprávní vztahy, právní systém a právní ochrana apod. Služeb může využít každá osoba ohrožená sociálním vyloučením, která se ocitla v obtížné životní situaci a které chybí informace o jejich právech a povinnostech, možnostech řešení své situace a dalších dostupných službách.
Kontakt: ul. Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, Mgr. Adéla Suhradová, vedoucí poradny, poradce, tel: 571 110 896, email: op@strop-zlin.cz, web: www.strop-zlin.cz.

∙ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ UHERSKÝ BROD
Jedná se o odborné, sociální, právní a dluhové poradenství pro klienty, kteří se nacházejí v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu sociálního znevýhodnění nemohou řešit svou obtížnou sociální situaci. Jde o snižování rizik sociálního vyloučení, poskytnutí pomoci a podpory lidem s dluhy a ve finanční tísni, kteří mají zájem řešit svou dluhovou problematiku a pomoc s finanční gramotností.
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi od 18 let se zaměřením na seniory, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší ohrožené sociálním vyloučením a jejich blízkým osobám.
Kontakt: Oblastní charita Uherský Brod, Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod, JUDr. Lenka Končitíková, vedoucí zařízení, tel: 735 713 786, email: lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz.

∙ OBČANSKÁ PORADNA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné poradenství zejména v oblastech: sociálních dávek, sociálních služeb, pracovněprávních, majetkových, rodinných a mezilidských vztahů, bydlení, dluhové problematiky, zdravotnictví, školství, ekologie, ochrany spotřebitele, základních právních systémů apod.
Poskytování informací, rady a pomoci lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami. Pomáhá klientům, aby byli sami schopni hájit své oprávněné zájmy.
Kontakt: Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště, Jan Franc, DiS. vedoucí zařízení, tel: 572 540 723, mob: 606 453 502, email: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz, web: www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/obcanska-poradna-uherske-hradiste.

ꞏ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍ
Základní a odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnané a osoby s materiálními problémy, rodiny s dětmi, seniory, osoby neschopné splácet závazky a pohledávky, pomáhá klientům orientovat se v systému sociální pomoci (ÚP ČR, ČSSZ).
Kontakt: MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice, Bc. Mgr. Miluše Netíková, vedoucí odboru sociálního, tel: 577 197 469, email: netikova@mesto.luhacovice.cz, Bc. Silvie Hetmerová, sociální pracovnice, tel: 577 197 464, email: hetmerova@mesto.luhacovice.cz a MěÚ Slavičín, odbor sociálních věcí, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, Jarmila Lišková, vedoucí odboru sociálních věcí, tel: 577 004 840, email: socialni3@mesto-slavicin.cz, Bc. Iva Štěpančíková, sociální pracovnice, tel: 577 004 843, email: socialni@mesto-slavicin.cz.

EU Evropský sociální fornd program Zaměstnanost
Vytvořeno 25.2.2019 13:37:14 | přečteno 912x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load