Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

Požadavek umožnit chodcům projít z chodníku od prodejny Albert přes ulici Dlouhá na protější chodník

Prodloužení chodníku   situační foto

Byl zaznamenán požadavek ze strany občanů, aby jim bylo umožněno projít z chodníku od prodejny Albert přes stávající parkoviště k pozemní komunikaci na ul. Dlouhá, aby následně mohli přejít na chodník na druhé straně. V současné době, pokud chce chodec v tomto místě přejít přes pozemní komunikaci, musí vstoupit do parkoviště a následně pak pozemní komunikaci přejít. 

Právě na takovýto způsob přecházení byly připomínky a požadavek byl směřován, aby chodec nemusel procházet úzkou uličkou mezi zaparkovanými vozidly. Jako možnost, bylo navrhováno, umístit zde dopravní značení, např. vodorovné dopravní značení V 12b Žluté zkřížené čáry, k zamezení stání motorových vozidel na jednom parkovacím místě, aby mohli chodci bezpečně přecházet na druhou stranu. 

Na bezpečnost chodců v silniční dopravě se klade vysoký důraz, proto řešení není jednoduché a musí se postupovat vždy v souladu s přepisy.

Na základě tohoto požadavku, bylo výše uvedené konzultováno na Policii České republiky – KŘP Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín – úsek dopravního inženýrství.

 

Stanovisko DI Zlín k dopravně inženýrské problematice požadavku:
 
Situaci nelze vyřešit pouze umístěním vodorovného dopravního značení V 12b Žluté zkřížené čáry.
Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
 
Při použití této dopravní značky chybí pro chodce rozhledová vzdálenost. Navíc vodorovné dopravní značení v zimním období, pokud napadne sníh, není vidět. Tedy nelze jeho význam uplatňovat.
 
Požadavek lze vyřešit pouze stavební úpravou, a to prodloužením chodníku až ke komunikaci. Dále je nutné na prodlouženém chodníku na straně u pozemní komunikace vytvořit rozhledovou vzdálenost pro chodce, aby se mohli rozhlédnout do stran a tak jim umožnit bezpečné přejití pozemní komunikace. Stavebně vytvořit obloučky, tak aby chodec nevešel do vozovky z řady zaparkovaných vozidel. Vytvoření takového prodloužení chodníku s bezpečnou rozhledovou vzdáleností, by zabralo 3 parkovací místa. Tedy o tento počet parkovacích míst, by se snížila kapacita stávajícího parkoviště.
 
Zároveň je potřeba chodce upozornit, že tato situace není ze strany schůdnosti neřešitelná. Není zde tedy vytvořena neschůdná varianta, kdy chodník skutečně někde končí a dále již nepokračuje.
V tomto případě má chodec, který jde ve směru od prodejny Albert, možnost si vybrat ze dvou chodníků. Jedním přichází rovně k parkovišti, kde se chodník stáčí vpravo a dále pokračuje k prodejně Hruška. Zároveň může, již dříve uhnout na chodník, který šikmo navazuje na chodník, který vede k prodejně Hruška. Dále může chodec pokračovat rovně nebo využít uličky mezi kontejnery, která se nachází ve vzdálenosti 6 parkovacích míst od místa, kde je požadavek na umožnění přejití z chodníku do komunikace.
Vytvořeno 11.3.2019 14:43:50 | přečteno 579x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load