Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Služby Charity Luhačovice a Charity Slavičín

Článek je publikován v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice, r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588. Seznámí Vás se službami Charity Luhačovice a Charity Slavičín. Posláním těchto služeb je charitativní a sociální pomoc seniorům, osobám znevýhodněným, se zdravotním postižením, bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi v regionu ORP Luhačovice.

ꞏ Charita Luhačovice

Hradisko 100, 763 26 Luhačovice. Kontakt: Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka, email: lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, tel: 577 132 355, mob: 731 402 043. www.luhacovice.charita.cz, Územní působnost: Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov, Sehradice.

Poskytuje služby denního stacionáře a pečovatelské služby.

Denní stacionář je ambulantní forma služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V pracovní dny od 7:00 do 15.30 hod. Kontakt: Mgr. Ivona Slováková, vedoucí denního stacionáře, email: stacionar@luhacovice.charita.cz, tel: 577 132 367, mob: 731 646 717.

Pečovatelská služba je zabezpečena terénní formou pro osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniory. Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pracovní dny od 7:00 do 19:30 hod., soboty, neděle a státní svátky rovněž od 7:00 do 19:30 hod. Kontakt: Bc. Františka Vratislavská, DiS., vedoucí pečovatelek, email: chops@luhacovice.charita.cz, tel: 577 132 359, mob: 603 764 921.

Charita Luhačovice má akreditovanou dobrovolnickou službu. Kontakt: Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků, email: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz, mob: 737 012 235.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek např: berle, hole, chodítka pevná i pojízdná, chodítka podpažní, závěsné sedačky do vany, sedačky do sprchy, WC křesla pevná nebo pojízdná, nástavce na WC, mechanické invalidní vozíky, elektrická polohovací,

antidekubitní matrace, stolky k lůžku apod. Kontakt: Bc. Františka Vratislavská, DiS., email: frantiska.vratislavska@luhacovice.charita.cz, tel: 577 132 359, mob: 603 764 921.

ꞏ Charita Slavičín

Komenského 115, 763 21 Slavičín. Kontakt: Mgr. Milena Tománková, DiS., ředitelka, email: milena.tomankova@slavicin.charita.cz, tel: 571 112 200, mob: 739 344 107. www.slavicin.charita.cz, Územní působnost: Bohuslavice, Hrádek nad Vláří, Divnice, Jestřabí, Lipová, Loučka, Nevšová, Petrůvka, Rokytnice, Rudimov, Slavičín, Slopné, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd.

Zabezpečuje služby osobní asistence, centrum denních služeb a pečovatelskou službu.

Osobní asistence je poskytována terénní formou u klientů, kteří potřebují pomoc jiné osoby z důvodu věku nebo zdravotního omezení: osoby se zdravotním, s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením. Služba je poskytována nepřetržitě (24 hod. denně 7 dní v týdnu). Kontakt: Magda Zůbková, vedoucí zařízení, email: oa@slavicin.charita.cz, tel: 577 343 843.

Denní centrum Maják je ambulantní forma služby pro osoby s kombinovaným, s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Činnosti: pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu. V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Kontakt: Magda Zůbková, vedoucí služby, email: magda.zubkova@slavicin.charita.cz, tel: 571 112 203, mob: 739 344 105.

Pečovatelskou službu je možné využít formou terénní služby u osob s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorů. Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V rozsahu pondělí až neděle od 7:00 do 20:00 hod. Kontakt: Marie Fojtíková, vedoucí zařízení, email: marie.fojtikova@slavicin.charita.cz, tel: 571 112 202, mob: 731 402 091.

Osoby s mentálním postižením a osoby s tělesným postižením v kombinaci s mentálním mohou navštěvovat službu Sociálně terapeutické dílny ve Štítné nad Vláří. Činnosti: rozvíjení dosavadních schopností a dovedností, především v pracovní oblasti. V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. Kontakt: Mgr. Marie Maryášová, vedoucí služby, email: marie.maryasova@slavicin.charita.cz, mob: 730 521 941.

K dispozici je půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek např: invalidní vozíky, polohovací postele elektrické i mechanické, antidekubitní matrace s kompresorem, chodítka, WC židle apod. Kontakt: Marie Fojtíková, email: marie.fojtikova@slavicin.charita.cz, tel: 571 112 202, mob: 733 676 710.

Obě služby poskytují Domácí zdravotní péči, která je poskytovaná zdravotními sestrami v domácnosti, tzv. home care. Je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena zdravotní pojišťovnou. Pečuje o pacienty v terminálním stádiu života, s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním a umožňuje jim zůstávat ve vlastním sociálním prostředí v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. Kontakt Charita Luhačovice: Bc. Františka Vratislavská, DiS., vrchní sestra, email: chops@luhacovice.charita.cz, tel: 577 132 359, mob: 603 764 921. Kontakt Charita Slavičín: Monika Hlavicová, DiS., vrchní sestra, email: monika.hlavicova@slavicin.charita.cz, tel: 571 112 202, mob: 731 402 091.

Zabezpečují potravinovou a materiální pomoc.


EU Evropský sociální fornd program Zaměstnanost

Vytvořeno 8.1.2020 14:30:27 | přečteno 352x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load