Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2021

Rada města Slavičín na své schůzi dne 24. 11. 2020 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2021. Dochází k mírnému nárůstu cen (cca o 5 %): 


nádoba

četnost svozu

popelnice 110 l

1x měsíc

830,-

popelnice 110 l

1x 14 dnů

1 310,-

popelnice 110

1x 7 dnů

2 680,-

popelnice 240 l 

1x 14 dnů

2 420,-

popelnice 240 l

1x 7 dnů

4 850,-

kontejner 1100 l

1x 7 dnů

22 500,-

pytel na směsný komunální odpad

105,-

 

Informace pro domácnosti, které využívají jako jediný způsob likvidace černé pytle:

Domácnosti, ve kterých žijí pouze osoby, pro které je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmů, mohou jako jediný způsob likvidace využívat výhradně černé pytle, v tomto případě je stanoven minimální odběr 2 ks černých pytlů na osobu a kalendářní rok.

Informace o platbě za známky

Z důvodu nepříznivé pandemické situace žádáme občany, aby platby za známky za svoz a likvidaci odpadů provedli přednostně bezhotovostním převodem na číslo účtu 2924661/0100, jako variabilní symbol uvádějte 3722 a do zprávy pro příjemce zadejte ulici, číslo popisné (do závorky uveďte jednu z možností Slavičín, Hrádek, Nevšová, nebo Divnice)*.

*příklad č. 1: Osvobození 25, Slavičín

*příklad č. 2: 95, Nevšová

Prosíme o důsledné dodržení platebních údajů, v opačném případě nebudeme schopni platbu identifikovat!

Platby provádějte nejdříve 4. ledna 2021 a nejpozději 28. února 2021

Známky na popelnice/kontejnery na rok 2021, případně černé pytle na směsný odpad Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny na adresu uvedenou při platbě ve zprávě pro příjemce (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od provedení platby.

Pokud není platba bezhotovostně na účet možná z jakéhokoliv důvodu, můžete si i nadále koupit známku na popelnici přímo na Městském úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek. Tzn. že prodej bude zahájen 4. ledna 2021 a bude možný vždy v úřední den, tj. pondělí a středa od 8 do 17 hodin.


Vytvořeno 11.1.2021 14:52:45 | přečteno 634x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load