Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Dotační programy města Slavičín na rok 2022

Zastupitelstvo města Slavičín na svém říjnovém zasedání vyhlásilo dotační programy, které mají za cíl podpořit místní občany a zájmová sdružení v jejich vlastní iniciativě. Konkrétně se jedná o oblast kultury, sportu, životního prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc korun. Věříme, že díky dotačním programům, které budou poskytnuty z městského rozpočtu, vznikne spoustu zajímavých projektů pro všechny generace.

  • Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022 – tento program je určený pro všechny spolky, organizace, jednotlivce zajišťující celoroční činnost případně jednorázové sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, přebory, mistrovské zápasy, exhibice.

  • Podpora rozvoje kultury v roce 2022 – cílem tohoto programu je zajištění kulturních a společenských aktivit. Např. podpora řemesel, lidových tradic jako je pletení košíků, malování vajec, vystoupení alternativních hudebních a divadelních uskupení, divadlo pro děti, společenské aktivity seniorů a jiné.

  • Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022 – program pro zajištění činností a organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba studánek, výsadba stromořadí), péče a chov volně žijící zvěře, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu.

  • Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2022 – tento program je určen pro školy a školská zařízení, které působí v našem městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se zejména o podporu celoroční činnosti zájmových kroužků, kulturních a environmentálních aktivit a akcí pro děti a mládež, spolupráce se zahraničními školami a jiné.

O poskytování finančních prostředků z rozpočtu města lze požádat od 22. listopadu do 15. prosince, a to pouze elektronicky. Potřebné formuláře elektronické žádosti jsou dostupné zde. Pokud by měl žadatel problémy s vypsáním žádosti, budeme připraveni mu pomoci.

Více o jednotlivých programech a obecných pravidlech pro poskytování dotací městem Slavičín můžete zjistit zde.

Bližší informace: Bc. Jana Latináková, odbor ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.: 577 004 833, 734 758 657, e-mail: latinakova@mesto-slavičín.cz.

Monika Hubíková, místostarostka


Vytvořeno 22.11.2021 15:28:28 | přečteno 275x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load