Dotační programy města Slavičín na rok 2022

Zastupitelstvo města Slavičín na svém říjnovém zasedání vyhlásilo dotační programy, které mají za cíl podpořit místní občany a zájmová sdružení v jejich vlastní iniciativě. Konkrétně se jedná o oblast kultury, sportu, životního prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc korun. Věříme, že díky dotačním programům, které budou poskytnuty z městského rozpočtu, vznikne spoustu zajímavých projektů pro všechny generace.

  • Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022 – tento program je určený pro všechny spolky, organizace, jednotlivce zajišťující celoroční činnost případně jednorázové sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, přebory, mistrovské zápasy, exhibice.

  • Podpora rozvoje kultury v roce 2022 – cílem tohoto programu je zajištění kulturních a společenských aktivit. Např. podpora řemesel, lidových tradic jako je pletení košíků, malování vajec, vystoupení alternativních hudebních a divadelních uskupení, divadlo pro děti, společenské aktivity seniorů a jiné.

  • Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022 – program pro zajištění činností a organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba studánek, výsadba stromořadí), péče a chov volně žijící zvěře, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu.

  • Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2022 – tento program je určen pro školy a školská zařízení, které působí v našem městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se zejména o podporu celoroční činnosti zájmových kroužků, kulturních a environmentálních aktivit a akcí pro děti a mládež, spolupráce se zahraničními školami a jiné.

O poskytování finančních prostředků z rozpočtu města lze požádat od 22. listopadu do 15. prosince, a to pouze elektronicky. Potřebné formuláře elektronické žádosti jsou dostupné zde. Pokud by měl žadatel problémy s vypsáním žádosti, budeme připraveni mu pomoci.

Více o jednotlivých programech a obecných pravidlech pro poskytování dotací městem Slavičín můžete zjistit zde.

Bližší informace: Bc. Jana Latináková, odbor ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.: 577 004 833, 734 758 657, e-mail: latinakova@mesto-slavičín.cz.

Monika Hubíková, místostarostka


Vytvořeno 22.11.2021 15:28:28 | přečteno 700x | pfeiferovaj
load