Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Seminář o odškodnění po mimořádné události v muničních skladech ve Vlachovicích-Vrběticích

seminář odškodnění

Zveme všechny občany na seminář, kde bude náměstek ministra vnitra Petr Vokáč vysvětlovat, jak vyplnit odškodňovací formuláře. Semináře se uskuteční v úterý 16. listopadu v sále Sokolovny ve 14.00 hodin a v 16.30 hodin. Oba proběhnou za účasti advokáta poškozených obcí Stanislava Polčáka a starosty města Tomáše Chmely.

Informace k odškodnění

Na základě zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o jednorázovém odškodnění“), mohou oprávněné fyzické osoby žádat o poskytnutí jednorázového odškodnění.

1. KDO JE OPRÁVNĚNÁ OSOBA?

Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která byla v rozhodném období přihlášena k trvalému pobytu (nebo byla držitelem povolení k trvalému pobytu a byla přihlášena k pobytu) na území obce

a) Bohuslavice nad Vláří,

b) Haluzice,

c) Lipová,

d) Slavičín, nebo

e) Vlachovice.

Oprávněná osoba nemá nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění za tu část rozhodného období, kdy bylo místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny (kdy byla přihlášena k trvalému pobytu na obecním úřadě).

2. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽE OPRÁVNĚNÁ OSOBA PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je třeba podat písemně. Buď poštou na adresu podatelny Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, P. O. BOX 155, Praha 4, 140 21) - e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz). - prostřednictvím datové schránky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žádost o poskytnutí jednorázového odškodnění lze podávat od 1. ledna 2022 do 30. června 2022. Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti do 90 dnů od jejího obdržení. Výplata odškodnění proběhne do 30 dnů od vyhovění žádosti. Rozhodnutí o kladném vyřízení žádosti se žadateli nezasílá. Žadateli tedy bude buď vyplaceno odškodnění, nebo obdrží rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Získáním jednorázového odškodnění žadatel ztrácí možnost uplatňovat jiné nároky vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.Vytvořeno 15.11.2021 11:44:38 | přečteno 1147x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load