Slavičín

oficiální stránky města
Středa, 8. prosinec 2021

Vyhledávání

Slavičín dá použitým věcem druhou šanci. Zprovozní Cirkulu

Před pár dny vypukla dlouho připravovaná první etapa obnovy sběrného dvora u kotelny na Malém Poli. Jejím principem bude adaptace nevyužívaného sektoru kotelny na sklad druhotně upotřebitelných předmětů z domácností – tak zvané re-use centrum. 

Re-use centrum vznikne stavebními úpravami bývalé uhelné deponie v kotelně, která nově plně využívá biomasu – dřevní štěpku. Součástí investice je i demolice přístavby, která sloužila jako násypník na uhlí. Demoliční suť odborná firma rozdrtí a dále využije na vyrovnání podlahy v interiéru budoucího skladu.

Rekonstrukci Slavičín pojal ekologicky, nicméně hlavním smyslem je snížit množství objemného odpadu, který město jinak vozí k uložení na skládku a je čím dál více zpoplatňován. Mnoho předmětů je vyhazováno zbytečně a někomu dalšímu mohou ještě posloužit.

V současnosti město připravuje také druhou etapu rekonstrukce, která se bude týkat vnějšího prostoru sběrného dvora. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a upravit jej do moderní podoby. Celý provoz by měl být postupně digitalizován, lépe evidován a snímán kamerami. Do sběrného dvora totiž může být uložen pouze odpad vyprodukovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm ve Slavičíně (tzn. včetně Hrádku, Divnic a Nevšové). Ostatní odpad, tedy ten, který vyprodukují podnikatelé, nebo občané jiných obcí, musí být zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Podnikatelé si musí vše samostatně uhradit v rámci smluvní spolupráce s odpadovou společností, občané jiných obcí pak musí svůj objemný odpad zlikvidovat dle pravidel těchto obcí. 

Celkové náklady na demolici jsou zhruba 0,25 mil. korun, následný projekt rekonstrukce je vyčíslen na 2,6 mil. korun z čehož evropská dotace pokryje 1,4 mil. korun. Součástí projektu jsou i další opatření ke snižování produkce směsného komunálního odpadu ve městě.

A jak se nové odpadové centrum bude jmenovat? Název Cirkula symbolizuje hlavní princip centra aby věci určené k vyhození cirkulovaly k novým majitelům. (TZ)

Re-use centrum Cirkula

Re-use centrum Cirkula

Re-use centrum Cirkula

 
Re-use centrum Cirkula

Re-use centrum Cirkula

 
 
Vytvořeno 12.11.2021 13:01:03 | přečteno 340x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load