Slavičín řeší zadržování vody, plánuje zelené střechy i poldry

Vyschlé potůčky, vyprahlá krajina a prázdné studny. Tak to vypadalo v roce 2019 ve Slavičíně, kdy region trápilo velké sucho. Tomu chce město aktivně čelit, proto chystá soubor opatření pro lepší nakládání s dešťovou a povrchovou vodou.

 „Už teď nám některé letní měsíce ukazují, že sucho bude i na Slavičínsku velkým problémem do budoucna,“ řekl starosta města Tomáš Chmela s tím, že „město může udělat v boji proti suchu více, než by si jedinec dokázal představit. Pomocníkem v tomto boji jsou také například plánovaná polopropustná parkoviště, retenční nádrže na dešťovku ze střech, výsadby biokoridorů nebo zelené ploché střechy na městských budovách.

Proto město chystá studii ve spolupráci s pražským Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, která by měla vytipovat vhodné způsoby pro zvýšení zadržování vody v regionu. Někde se opatření na zachycení vody v krajině už dokonce budují. V Nevšové v současné době vzniká projekt poldru a v plánu je i vybudování meandrů na toku Nevšovka. Přímo na území Slavičína je pak projektována revitalizace mokřadu v lokalitě Pod Kaštany. A studie má přinést i další projektové záměry.

„Zelená témata“ jsou městu blízká. Vloni začal Slavičín s výsadbou stromořadí, díky nimž přibylo v krajině více než 600 stromů, nebo investicí do přírodních zahrad u MŠ Malé Pole a u Domu dětí a mládeže. „Městu nejde jen o velké projekty, jako jsou poldry nebo retenční nádrže, ale i o drobnější aktivity typu monitoring a čištění studánek nebo šetření vodou,“ podotkl Chmela.

Pořízení studie je podpořeno Evropským sociálním fondem v rámci projektu Chytrý Slavičín: Strategicky řízení město, přívětivý úřad. Dotace pokryje 95 % nákladů studie.


Vytvořeno 1.2.2021 8:11:31 | přečteno 596x | pfeiferovaj
load