Slavičín

oficiální stránky města
Neděle, 28. listopad 2021

Vyhledávání

Slavičín žádá po kraji odškodnění za Vrbětice

Rada města Slavičín 12. dubna rozhodla o podání žádosti o náhradu věcné škody podle ust. § 30 odst. 1 a 5 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a také o podání požadavku na přiznání peněžní náhrady dle § 29 odst. 1 shora cit. předpisu za omezení vlastnického práva na lesních porostech v katastru Divnic, místní části Slavičína. 
Na majetcích města Slavičín jsou evidovány škody v řádech jednotek milionů korun, které byly způsobeny záchrannými a likvidačními pracemi po výbuchu muničních skladů Vrbětice. Muniční sklady zasahují i na území města, a proto se část prací přímo odehrávala v těsné blízkosti Slavičína.  


Vlastníkům lesa v okolí muničních skladů bylo po dobu pěti let zamezeno hospodařit na svých lesních pozemcích, což vyvolalo enormní šíření kůrovce v celé oblasti. Smrkové porosty na zasaženém území byly téměř kompletně napadeny a v širším okolí je situace také velmi vážná.   

Jelikož se nyní ukazuje, že viníkem je subjekt mezinárodního práva, je vyloučené, aby o kompenzace napřímo vůči tomuto subjektu usilovali místní samosprávy či jednotlivci. I proto se zástupci poškozených obcí, tedy Haluzic, Lipové, Slavičína a Vlachovic, dohodli, že v této věci budou postupovat společně, a vyzvali Zlínský kraj a vládu, aby minimálně náhrady škod poškozeným vyplatila a následně je nárokovala podle principů, které platí v těchto zahraničně-politických právních záležitostech.

Tomáš Chmela


Vytvořeno 20.4.2021 16:06:28 | přečteno 578x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load