Milostivé léto II

Milostivé léto II
Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. 

Dlužníci mají jedinečnou a současně i poslední šanci na úhradu svých dluhů bez vysokých poplatků. 

Pokud se budete řídit čtyřmi kroky, nebudete muset platit vysoké úroky a penále. To všechno vám státní firmy a veřejné instituce odpustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. 2022 uhradíte celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exekutorovi, což je zpravidla výrazně méně než původní vymáhaná částka.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
  • Státu, samospráv, měst, úřadů.
  • Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
  • Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky).
  • Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
  • Českého rozhlasu či České televize.

 Jak máte postupovat? Milostivé léto II ve čtyřech krocích

1. Doporučeným dopisem nebo (případně mailem nebo osobně) sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou, částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!

3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným dopisem a kopii si uschovejte.

4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.

Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

ikona souboruMilostivé léto II - informace

ikona souboruMilostivé léto II - leták

Zdroj: MPSV, více

Vytvořeno 21.9.2022 10:57:35 - aktualizováno 21.9.2022 10:58:58 | přečteno 129x | pfeiferovaj
load