Rostoucí náklady donutily město zdražit poplatek za svoz odpadu

Odpady

Rostoucí náklady, kdy především došlo k neúměrnému zdražování pohonných hmot a nákladů na skládkování, donutily město Slavičín přistoupit ke zvýšení cen za svoz a likvidaci odpadů v roce 2023.

Je nutné zdůraznit, že ceny za svoz odpadu by měly pokrýt všechny náklady na odpadové hospodářství (aspoň tedy částečně), nejen samotný svoz směsného odpadu. Výši cen je nutné optimalizovat jak v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o místních poplatcích, tak je důležité do nich promítnout i náklady, které město Slavičín má s dalšími složkami odpadového hospodářství. Především tedy s provozem sběrného dvora, svozem a likvidací tříděného odpadu, likvidací nebezpečného odpadu, svozem odpadkových košů atd. Apelujeme proto na návštěvníky sběrných dvorů, aby důsledně dodržovali pravidla určená provozovatelem, především se nahlásili pracovníkovi obsluhy a prokázali mu svou totožnost. Dále je nutné dodržet přiměřené množství odpadu a řídit se nejen provozním řádem sběrného dvoru, ale i OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Celková maximální hmotnost městem přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob max. 150 kg/osobu/rok. Pokud máte větší množství objemného nebo stavebního odpadu z důvodu rekonstrukce a vyklízení bytů / domů, musíte si objednat vlastní kontejner a ten dle ceníku zaplatit.

Ceny za svoz a likvidaci odpadů, respektive známek za popelnice/kontejnery se odvíjí od výše maximální sazby poplatku, tj. nově 0,55 Kč/litr/rok a minimálního základu poplatku, tj. 60 litrů/měsíc/osobu. Poplatek je vybírán v závislosti na velikosti nádoby, frekvenci svozu a fakticky žijících osob v dané domácnosti. Navýšení cen je cca o 40 % oproti roku 2022. Splatnost poplatku zůstává nezměněna, tj. do 28. února 2023. Do tohoto data platí stávající známka na popelnici na rok 2022!

odbor ŽPSM


Cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2023

Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobuZáklad pro max. počet osob
(které fakticky žijí v domácnosti)  
Navýšení počtu osob
nádoba 120 lsvoz 1 x měsíc 792 Kč2 +11 188 Kč+11 584 Kč+11 980 Kč
nádoba 120 lsvoz 1 x 14 dnů1 716 Kč4 +1 1 980 Kč+12 376 Kč+12 772 Kč
nádoba 120 lsvoz 1 x 7 dnů3 432 Kč8 +13 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 lsvoz 1 x 14 dnů3 432 Kč8 +1 3 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 lsvoz 1 x 7 dnů6 864 Kč17 +1 7 128 Kč+17 524 Kč+17 920 Kč
nádoba 1 110 lsvoz 1 x 7 dnů31 460 Kč79 +131 680 Kč+132 076 Kč+132 472 Kč
černý pytel na směsný odpad
v nemovitosti (domácnosti)fakticky žije pouze jedna fyzická osoba
396 Kč 
Při překročení max. počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za rok * výše sazby poplatku 0,55 Kč/l/rok      


Informace o platbě místního poplatku.


Vytvořeno 29.12.2022 14:39:39 | přečteno 866x | tajemnik
load