Volby do osadních výborů místních částí Slavičína. Jaké přinesly výsledky?

Volby

Velmi slušná, někde až šedesátiprocentní účast provázela letošní „volby“ členů osadních výborů v místních částech Slavičína. Jedná se vlastně o hlasování, které pak slouží pro jmenování členů osadních výborů místních částí Slavičína – Divnic, Hrádku na Vlárské dráze a Nevšové. Hlasování občanů se konalo v pátek 25. listopadu od 14 do 21 hodin a oproti minulým letům mělo preciznější formu podobnou klasickým komunálním volbám.

„Zřídili jsme tříčlenné volební komise a volební místnosti s urnou, kam občané mohli jít odvolit jako při běžných volbách. Pro pořadí pak byl rozhodující prostý počet získaných hlasů,“ vysvětlil starosta města Tomáš Chmela model, který je hrazen z rozpočtu města. „Tato forma hlasování o osadních výborech je poměrně nezvyklá. Chceme vzbudit u obyvatel zájem o komunální dění.“

V každé místní části, tedy v Nevšové, Hrádku i Divnicích, čekala na voliče tříčlenná komise složená ze dvou místních obyvatel a jednoho pracovníka městského úřadu. Hlasy se sčítaly hned večer po uzavření volebních místností. Na základě výsledků hlasování bude 9 kandidátů s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů v každé místní části navrženo zastupitelstvu města ke zvolení za člena osadního výboru.  Z nich bude posléze zvolen předseda osadního výboru pro každou místní část.

Osadní výbory mají ve Slavičíně velký význam, neboť mají svěřeny své dílčí rozpočty a pomáhají řešit škálu problémů každé jednotlivé místní části. Fungují jako malá „zastupitelstva“ a o členství v nich je tradičně velký zájem.

Do osadního výboru Hrádek byli nominováni: Vlastimil Častula, Jiří Kotraba, Jiří Havlín, Jakub Častula, Jakub Koseček, Martin Vincour, Eva Röderová, Jana Gottfriedová a Petr Polách.

Do osadního výboru Divnice byli nominováni: Libor Malaník, Ludmila Jandíková, Josef Pešek, Jaroslav Mana, Štěpán Satin, Radim Ševčík, Josef Bartošík, Jakub Zvoníček, Jaroslav Urbaník.

Do osadního výboru Nevšová byli nominováni: Bronislav Münster, Martin Procházka, Pavel Hrbáček, Jarmila Kovářová, Bronislav Plášek, Jana Drgová, Zuzana Medvědová, Naděžda Zemánková a Ladislav Husták. (tz)


Volby do osadních výborů

Hlasovací lístek pro volby do OV

Hlasovací lístek pro volby do OV

 
Volby

Volby

 
Volby

Volby

 
 
Vytvořeno 28.11.2022 8:17:02 | přečteno 272x | pfeiferovaj
load