Dotační programy města Slavičín na rok 2023

dotace

Dotační programy na rok 2023 přináší opět možnost podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost, rozvoj kultury, aktivity v oblasti životního prostředí a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Žádosti se podávají od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023 (včetně), a to pouze elektronicky.

Zastupitelstvo města Slavičín na svém listopadovém zasedání vyhlásilo dotační programy, které mají za cíl podpořit místní občany a zájmová sdružení v jejich vlastní iniciativě. Konkrétně se jedná o oblast kultury, sportu, životního prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc korun. Věříme, že díky dotačním programům, které budou poskytnuty z městského rozpočtu, vznikne spoustu zajímavých projektů pro všechny generace.
  • Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2023 – tento program je určený pro všechny spolky, organizace, jednotlivce zajišťující celoroční činnost případně jednorázové sportovní akce, jako jsou turnaje, závody, přebory, mistrovské zápasy, exhibice.
  • Podpora rozvoje kultury v roce 2023 – cílem tohoto programu je zajištění kulturních a společenských aktivit. Např. podpora řemesel, lidových tradic jako je pletení košíků, malování vajec, vystoupení alternativních hudebních a divadelních uskupení, divadlo pro děti, společenské aktivity seniorů a jiné.
  • Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2023 – program pro zajištění činností a organizaci akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba studánek, výsadba stromořadí), péče a chov volně žijící zvěře, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu.
  • Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2023 – tento program je určen pro školy a školská zařízení, které působí v našem městě a nejsou jím zřízeny. Jedná se zejména o podporu celoroční činnosti zájmových kroužků, kulturních a environmentálních aktivit a akcí pro děti a mládež, spolupráce se zahraničními školami a jiné.

O poskytování finančních prostředků z rozpočtu města lze požádat od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023, a to pouze elektronicky

On-line formulář zde: Formuláře on-line - Slavičín (mesto-slavicin.cz)

Informace o dotačních programech, obecná pravidla o poskytování dotací, pravidla vyúčtování a vzor závěrečného vyúčtování naleznete zde: Tiskopisy a formuláře

Bližší informace: Marie Bothová, odbor ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.: 577 004 822, e-mail: bothova@mesto-slavičín.cz.

 

Vytvořeno 5.1.2023 16:33:48 | přečteno 311x | pfeiferovaj
load